Viervoudige winst? Investeer in geluk!

“Geluk is de diepste behoefte van ieder mens. Je bent gelukt als mens als je het potentieel dat je in je hebt tot bloei weet te brengen.”

Aristoteles 384 – 322 v.Chr.

Sinds de mensheid bestaat, streven mensen naar geluk. Geluk is ons hoogste doel. Uit bijna ieder geluksonderzoek blijkt dat we het gelukkigst worden wanneer we ons potentieel aan talenten tot bloei kunnen brengen en samenwerken aan iets goeds. 

Geluk leidt tot viervoudige winst

De huidige economie wordt gedomineerd door het kapitalisme. Het kapitalisme is gericht op winst. Met winst bouw je vooral financieel kapitaal op. Het paradoxale is dat organisaties waar niet winst maar geluk centraal staat, juist meer winst realiseren; hét doel van het kapitalisme. Viervoudige winst maar liefst: op kwaliteits-, sociaal, welzijns- en financieel gebied. Hierdoor werk je aan een menselijk kapitaal van onschatbare waarde en ben je veel beter opgewassen tegen voortdurende veranderingen in de maatschappij. 

De voordelen van gelukkige mensen 

Wie gelukkig is, doet de dingen met liefde intrinsiek gemotiveerd en vanuit een breder perspectief. Gelukkige mensen zijn dan ook veel productiever, innovatiever, vitaler, creatiever, socialer, doelgerichter, loyaler en (maatschappelijk) meer betrokken. Hoe meer je met liefde doet, hoe meer je tot bloei komt en van betekenis bent voor jezelf, anderen én de samenleving. Je inspireert bovendien anderen. Positiviteit werkt aanstekelijk. Zet daarom geluk centraal. Voer een geluksbeleid. Zakelijk én privé. Met een geluksbeleid breng je mensen en je organisatie tot bloei!

Hoe voer je een geluksbeleid?

Wereldwijd is veel onderzoek gedaan naar geluk en dus de manier waarop mensen tot bloei komen. Alle wijsheid hebben we samengevat in zeven geluksprincipes: autonomie, authenticiteit, positiviteit, sociale verbondenheid, vitaliteit, wederkerigheid en zinvolle doelen. De principes gebruik je bij alles wat je denkt, doet, zegt en uitstraalt. Hiertoe hebben wij een methode ontwikkeld: de happines4all-methode. De zeven geluksprincipes pas je toe in zes stappen: bewust worden, analyseren, verwoorden, versterken, uitdragen en verbinden. De methode is missie-gedreven. De missie is dus in alles het uitgangspunt. Hoe beter je weet wat je wilt, hoe groter de kans dat je krijgt wat je wilt.

Praktisch gelukshandboek ‘De Gelukseconomie’

Er zijn veel zelfhulpboeken voor mensen individueel om hun geluk te bevorderen. Er is nog geen handboek voor organisaties. En wat is dan een organisatie? In mijn ogen: iedere verzameling mensen met een gezamenlijk doel. Bedrijven, maar ook overheids- en non-profitorganisaties, verenigingen en gezinnen. Overal waar mensen samenleven of -werken.

De Gelukseconomie is een praktisch en geluksbevorderend handboek voor iedereen die samen met anderen tot volle bloei wil komen. Het boek bevat concrete tools, tips, ideeën, voorbeelden en interviews over geluk bevorderen in de praktijk. Niemand komt alleen tot bloei. Tot volle bloei komen, doe je samen en is het mooiste wat er is! Dit boek is nu bijna klaar. Een samenvatting en het voorwoord kun je nu al lezen. Meer weten? t: 0646 218161 e: info@sympassion.com