Aanpak

Je bent het meer dan waard VITALER te worden en iedere dag BLIJER, GEMOTIVEERDER en ENERGIEKER op te staan. VITALER worden begint MET MEER LIEFDE ontwikkelen voor JEZELF zodat je BETER VOOR JEZELF gaat ZORGEN. Ik stimuleer je hierin en begeleid je doelgericht en met PASSIE naar een VITALER leven waar jij BLIJ van wordt. Je hebt de regie. Jij bepaalt zelf wat jij wilt en wat en wie je daarvoor nodig hebt. Jouw wensen, behoeften en ontwikkeling staan bij mij centraal.

Een coachingstraject bij mij ziet er standaard als volgt uit:

Persoonlijk kennismaken (30 minuten – gratis)
Ben ik de juiste coach voor jou/jullie? Laten we eerst persoonlijk kennismaken en voelen of er een klik is. Dit kennismakingsgesprek is gratis en vindt in principe bij mij op kantoor – Parkweg 4 in Boxtel – plaats. We kunnen ook een wandeling maken als jij dat wilt. Ik woon tegenover het bos. In het kennismakingsgesprek stellen we ons allebei kort voor en vertel jij wat jouw hulpvraag is en wat jouw verwachtingen van het coachingstraject zijn. Denk ik dat ik je kan helpen en heb jij hierin vertrouwen, dan maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek (60 minuten + uitwerking behandelplan € 125)

In het intakegesprek bespreken we jouw huidige leefstijl en medische gegevens en doen we relevante metingen. Wil je gewicht verliezen* dan wordt bijvoorbeeld je gewicht, lengte, bloeddruk, energieverbruik bij rust (BMR) en energieverbruik bij je huidige activiteiten gemeten. Verder formuleren we een concreet doel waaraan je wilt werken. Alle gegevens worden verwerkt in een behandelplan dat ik je toemail en dat je bij akkoord ondertekent.

* Met een BMI boven 25, kun je onder voorwaarden in aanmerking komen voor een tweejarig programma dat volledig vergoed wordt door je zorgverzekeraar (basispakket)

Coachgesprek (45 minuten gesprek + 15 minuten rapportage – € 75)
In ieder coachgesprek blikken we terug op de stap(pen) die je al hebt gezet. Wat ging goed, wat kan beter en wat heb je hiervoor nodig? Vervolgens bepaal jij waaraan jij wilt werken en geef je aan wat je verwacht van het gesprek. Waarmee ben jij het meest geholpen? Hiermee gaan we aan de slag. Ieder gesprek sluiten we af met een vervolgstap waaraan je wilt werken en blikken we terug op het gesprek. Ben je tevreden met het resultaat? Ik maak een korte rapportage van het gesprek en de gemaakte afspraken. De rapportage ontvang je per mail. Als je wilt kunnen we een vervolggesprek plannen. Jij hebt de regie. Niets moet, alles mag. Jij bepaalt de frequentie, de intensiteit en de doelen die je wilt bereiken.

Kennismakingspakket € 385
Intakegesprek (€ 125) + 4 coachgesprekken (€ 75* per gesprek)
* je betaalt dan € 65 voor een coachgesprek ipv € 75

Loslaten en verder gaan

Bij leefstijlcoaching focussen we ons op de toekomst en stimuleren we je los te laten wat in het verleden is gebeurd. Aan het verleden kun je niets meer doen. Je kunt er alleen van leren en positiever hierover denken. De toekomst ligt voor je met volop gezonde kansen en mogelijkheden. Hierbij wil ik je graag ondersteunen. Bel, mail of app mij voor een gratis kennismakingsgesprek.

VITALITEITspiramide

Albert Sonnevelt – van Sonnevelt opleidingen waar ik de opleiding tot leefstijlcoach volgde – ontwierp op basis van (wetenschappelijk) onderzoek de VITALITEITspiramide. Wat het meest bijdraagt aan je VITALITEIT heeft de grootste balk en staat onderaan: ZINVOL leven. Wat is de ZIN van wat je denkt en doet? Dat is de basis. Waar dragen jouw gedachten en acties aan bij? Aan meer of minder WELZIJN en VITALITEIT?

GOED VOOR JEZELF ZORGEN doe je door gezond en smakelijk – niet te veel – eten, buiten zijn, lekker bewegen, voldoende ontspannen, goed slapen, tijd nemen om te herstellen van stress en vermoeidheid, positief zijn, ondersteunende contacten onderhouden en zinvolle dingen vinden die goed bij jou passen en jou voldoening geven.

Alle factoren in de VITALITEITspiramide zijn sterk met elkaar verbonden en versterken of verzwakken elkaar. Bewegen heeft veel meer ZIN wanneer je ook gezond eet, weet waarvoor je het doet en voldoende herstelmomenten inbouwt. Het draait om de BALANS tussen alle VITALITEITsfactoren waarin de ZIN van wat je denkt en doet, het allerbelangrijkste is.

Stap voor stap

Vitaler worden gaat stap voor stap. Bij iedere stap ga jij je steeds een klein beetje beter voelen. Leefstijlverandering is grotendeels gedragsverandering. Iedere stap is een gedragsverandering. Een gedragsverandering betekent dat je nieuwe, gezondere gewoonten aanleert. Uit ervaring en wetenschappelijk onderzoek duurt het aanleveren van nieuwe gewoonten minimaal 21 dagen. Minimaal, dus meestal meer. Belangrijk hierbij is dat je een nieuwe gewoonte per keer aanleert. Teveel tegelijkertijd aan willen leren, zorgt voor stress en dat is wat je niet wilt. In ieder coachgesprek bepaal jij welke volgende stap je wilt zetten en hoe ik je hierbij kan ondersteunen. Iedere nieuwe gezonde gewoonte die je hebt aangeleerd, is een overwinning op jezelf! Daar mag je trots op zijn!