WEG MET SNELLE JONGENS VAN MARKETING

Marketeers zijn vaak  ‘de snelle jongens’ binnen een organisatie. Strak en flitsend in het pak. En wat doen snelle jongens? Ze creëren een eigen, gemaakte wereld. Ze zien er niet alleen zelf flitsend uit. Ze bouwen ook een flitsend imago voor de organisatie waar ze werken. Niets is zoals het echt is. Authenticiteit is ver te zoeken. Online en offline worden we – ongevraagd – gebombardeerd met prachtige uitingen van reclame. Mooie mensen, veel blabla, overdreven vriendelijkheid en beloftes die niet worden waargemaakt. Worden we daar gelukkiger van?

Open & bloot

Deze marketeers gaan voorbij aan het feit dat we in een transparante wereld leven en dat klanten eerlijkheid waarderen en ook communiceren. We tolereren geen gebakken lucht meer en irriteren ons aan informatie waar we niet om vragen. De tijd van alleen zenden is allang voorbij. Zijn we niet tevreden over een organisatie, dan communiceren we dat graag op allerlei manieren. Open en bloot op social media, forums, reviewsites. Of we werken mee aan ranglijsten zoals van de beste werkgevers en de beste ziekenhuizen.

Van outbound naar inbound marketing

Marketing schuift steeds meer van outbound (actief benaderen van je doelgroep) op naar inbound marketing. Bij inbound marketing gaat het erom dat je interessante content aanbiedt op je website/blog of via social media. Ook e-books zijn steeds meer in trek. Search Engine Optimization (SEO) wordt dus steeds belangrijker. Op deze website vind je bijvoorbeeld heel veel content op het gebied van geluksmarketing. Google op geluksmarketing – of geluk en marketing – en je komt op deze website terecht. Aan het eerste e-book over geluksmarketing werk ik momenteel. Wil jij een van de eersten zijn die een gratis exemplaar ontvangt? Mail mij met dit verzoek!

Word specialist!

Ik ben ervan overtuigd dat inbound marketing mensen gelukkiger maakt dan outbound marketing. Klanten nemen namelijk zelf het heft in eigen handen. En leveranciers kunnen het beste van zichzelf laten zien. Inbound marketing stimuleert leveranciers om zich te focussen op hun kernkwaliteiten en hierover content te verspreiden. Hoe specifieker je dit doet, hoe meer je gezien wordt als specialist. Als we een probleem hebben, willen we toch het liefst door een specialist worden geholpen? Of niet? Richt je dus op de oplossing van de problemen die jij kunt oplossen met jouw kernkwaliteiten. Zo laat je echt zien wat je in huis hebt en wat je voor anderen kunt betekenen! Dat maakt jou en jouw omgeving veel gelukkiger. Authenticiteit en autonomie zijn niet voor niets belangrijke geluksprincipes.

Wil je gelukkigere collega’s en klanten?

Stel jezelf en je collega’s de volgende 4 vragen:

 1. waar zijn wij goed in en hoe versterken we elkaar?
 2. wie kunnen we hiermee gelukkiger maken?
 3. hoe kunnen we hen activeren met ons te werken?
 4. wat en wie hebben wij hiervoor nodig?

1. Waar zijn wij goed in?

Iedereen wordt gelukkiger wanneer je je talenten en vaardigheden kunt inzetten. Wat zijn jullie kernkwaliteiten? Succesvolle organisaties gaan uit van de kracht en de synergie van mensen. Wat zijn jullie talenten en vaardigheden en hoe versterken jullie elkaar? Hoe kunnen jullie samen optimaal van betekenis voor anderen zijn? Iedereen streeft – direct of indirect – naar meer geluk. Geluk is altijd het hogere doel. Mensen willen een beter – gezonder, gezelliger, zelfstandiger, actiever, gemakkelijker, duurzamer, interessanter – leven. Alles wat hieraan bijdraagt, maakt een beetje gelukkiger en voegt dus iets toe. Dé essentie van marketing. Toegevoegde waarde creëren! Hoe dragen jullie bij aan geluk met jullie kernkwaliteiten?

2. Wie maken wij gelukkiger?

De markt is grenzeloos. Je kunt niet iedereen gelukkiger maken. Durf keuzes te maken. Wie worden het meest gelukkig van jullie? En van wie worden jullie gelukkig? Van sommige klanten word je zelfs ongelukkig. Richt je hier niet langer op. Geluk is wederkerig. Je moet er allemaal gelukkiger van worden! Kies daarom doelgroepen die bij jullie passen. Mensen met min of meer dezelfde (kern)waarden. Gelijkgestemden. En focus je hierop.

3. Hoe kunnen we hen activeren met ons te werken?

Klanten willen herkenning. Het gevoel dat je hen begrijpt. Betrokkenheid. Verdiep je daarom grondig in je klanten. Ga de dialoog met ze aan. Zo krijg je inzicht in hun kracht, onvermogen, dromen, zorgen en waarden. Hierdoor heb je een beeld van hun wensen en behoeften en kun je beter inspelen op wat hen gelukkig maakt.

 4. Wat en wie hebben wij nodig?

Medezeggenschap
Ken elkaars kracht en onvermogen. Betrek leveranciers, collega’s én klanten bij oplossingen. Doe het samen. Mensen worden gelukkiger van medezeggenschap. Keuzevrijheid. Niemand danst graag naar andermans pijpen. Zelfsturende teams zijn in opkomst. Buurtzorg is hiervan een prachtig voorbeeld. Al jaren wordt de organisatie door de medewerkers als beste werkgever van Nederland beoordeelt. Bij Buurtzorg zijn geen managers. Medewerkers krijgen de ruimte om samen met hun directe collega’s de best mogelijk zorg te bieden in de wijk.

Sterke identiteit
Wat wil je uitstralen? Wat is jullie identiteit? Een identiteit komt vanuit het hart en dus van de mensen binnen een organisatie. Mensen zijn de organisatie. Sterke merken zijn vaak gebouwd rondom één kernwaarde. Alles ademt deze kernwaarde uit. Kernwaarden zouden in de genen moeten zitten van iedereen die voor en met de organisatie werkt. Relaties – privé en zakelijk – met heel andere waarden zijn gedoemd om te mislukken. Formuleer daarom een duidelijk DNA, draag dat consistent uit en kies voor mensen – medewerkers en klanten – met een vergelijkbaar DNA.

Bekendheid
Onbekend maakt onbemind. Je zult op het netvlies van je doelgroepen moeten komen. Met een sterke identiteit kun je in alles wat jullie doen en zeggen hetzelfde uitstralen. Zo bouw je aan een sterk merk. Wil je bijdragen aan de vitaliteit van mensen? Zorg dan dat alles wat in relatie gebracht wordt met jouw organisatie vitaliteit uitstraalt. Van logo tot verpakking. Van bedrijfsgebouw tot medewerker. Sluit alles op elkaar aan. Als alles klopt, leidt dat tot herkenbaarheid en een grote aantrekkingskracht op gelijkgestemden.

Passie
Je kunt veel investeren in je marketing en communicatie. Als je medewerkers niet gelukkig zijn, maak je klanten ook niet gelukkig. Daarom is werken aan geluk essentieel voor je succes. Mensen met passie maken het verschil. En daarom heet mijn bedrijf Sympassion. Sympathiek ondernemen met passie. Sterke merken zetten zich verder bijna altijd in voor maatschappelijke verbetering. Dat voelt goed! Voor iederéén.

WMO uitvoeren? 5 tips!

Gemeenten voeren de WMO uit. Zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen. En met welke organisaties. Is jouw organisatie erbij?

hoe kun je invloed uitoefenen?

De wijze waarop de WMO wordt uitgevoerd, verschilt per gemeente. Een gemeente kan voor een heel nieuwe aanpak kiezen of een bestaande aanpak. Wat kun je doen om invloed uit te oefenen op het beleid en de keuzes die gemeenten maken?

 1. voed gemeenten met informatie
  Gemeenten worden gevoed met informatie uit de markt en ervaringen van mensen. Daarom is het belangrijk om de toegevoegde waarden van jouw organisatie voor het voetlicht te brengen. Hoe maak jij het verschil voor mensen met een hulpvraag? Maak inzichtelijk wat jullie dienstverlening oplevert. Laat cliënten aan het woord. Wat heb je concreet voor ze betekend?
 2. zorg dat je zichtbaar bent voor gemeenten
  Iedereen wordt overspoeld met communicatieboodschappen, ook ambtenaren. Eén gesprek of het toesturen van een brochure is écht niet voldoende. Het is de kracht van de herhaling die telt. Zorg er dus voor dat je met regelmaat iets van je laat horen. Persoonlijk, per post, per mail. Ook positieve berichten in de media tellen mee.
 3. maak gebruik van gemeentelijke communicatiemiddelen
  Gemeenten  doen ook zelf het een en ander om in contact met jullie organisatie te komen. Ze organiseren bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten en hebben een website voor de Wmo. Maak er gebruik van! Het valt mij op dat tal van regionale zorg-en welzijnsaanbieders nog niet op www.mijn-zorggids.nl/ staan. Een gemiste kans.
 4. laat voelen wat jouw organisatie betekent
  Communiceren is meer dan zeggen en schrijven. Ga niet alleen in gesprek met wethouders en beleidsmedewerkers op het gebied van zorg en welzijn. Laat ze ook voelen wat jullie dienstverlening voor mensen betekent. Organiseer een activiteit waar cliënten en ambtenaren elkaar ontmoeten en samen iets ondernemen. Zo heeft Daelzicht Atelier Ut Atteljee in Beek ambtenaren van de gemeente Beek uitgenodigd om samen met cliënten een vogelhuisje te beschilderen. Tijdens deze activiteit ontstonden de mooiste gesprekken en voelden ambtenaren aan den lijve de noodzaak van dit creatieve dagbestedingscentrum.
 5. breng ambtenaren en cliënten met elkaar in contact
  Nodig ook eens cliënten uit bij een gesprek met ambtenaren en laat hen in hun eigen woorden vertellen wat jouw organisatie voor ze doet. Je kunt hun verhalen ook vastleggen op film zodat je deze ook op andere plaatsen kunt laten zien.
 6. ga samenwerken met andere zorg- en welzijnsaanbieders
  Samen bereik je meer dan alleen. Er is momenteel veel overlap in het aanbod van zorgaanbieders. Door samen te werken kan iedere organisatie worden ingezet op haar kracht. Dat komt ook het resultaat ten goede.

Passie grote drijfveer in succesvolle organisaties

Mensen veranderen, wensen en behoeften veranderen. Ook de overheid verandert. De transitie van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij is in volle gang. De overheid wil meer aan de markt zelf over gelaten. Een terugtrekkende overheid biedt organisaties, die inspelen op de vraag in de markt en die willen samenwerken, nieuwe marktkansen.

KRACHTIG SAMENWERKEN

Mensen en organisaties hebben elkaar nodig. Niemand heeft alle wijsheid in pacht. Daarom is het belangrijk om elkaars kracht te kennen. Wat is de kracht van jouw organisatie? En welke mensen en organisaties heb je nodig om nog beter in te kunnen spelen op de vraag in de markt? Focus je op je eigen kracht en maak gebruik van de kracht van anderen. Krachtig samenwerken.

PASSIE

Passie is de grote drijfveer van succesvolle mensen en organisaties. Mensen met passie zijn enthousiast en betrokken, voelen zich verantwoordelijk, doen net dat stapje meer en inspireren anderen. Passie komt van binnenuit. Ik denk niet dat mensen gepassioneerd raken door een hogere omzet. Wel door samen te werken en doelen te bereiken. Iedereen in zijn of haar kracht. Met passie wordt samenwerken een feest! En vergroot je je marktkansen!

Zonder zorgmarketing geen toekomst

De tijd van ‘vanzelf’ klanten krijgen is voorbij. Marketing is ook voor zorg- en welzijnsorganisaties essentieel. Bezuinigingen, ander overheidsbeleid (van verzorgings- naar participatiemaatschappij), de komst van nieuwe zorgaanbieders (b.v. Buurtzorg), ranglijsten (o.a. van Kiesbeter.nl, Elsevier en diverse dagbladen) en het makkelijker delen van ervaringen (via platforms op internet en social media) zorgen voor steeds meer marktwerking en andere keuzes in de zorg.

MARKTKANSEN

Zorg blijft altijd nodig. De vergrijzing vraagt zelfs om steeds meer zorg. Daarom zijn er volop marktkansen. De ‘survival of the fittest’ is in volle gang. Organisaties die zich aanpassen (fitt) aan (veranderende) behoeften en wensen van (toekomstige) klanten pakken deze kansen. Organisaties die geen werk van marketing maken, zijn ten dode opgeschreven. Diverse organisaties hebben dan ook de afgelopen tijd veel mensen ontslagen en/of vestigingen gesloten.

STERK MERK

Met marketing bouw je marktwaarde op. Je bouwt aan een sterk merk. Een sterk merk staat voor je échte kracht. Non-profit organisaties kunnen veel leren van bedrijven. Succesvolle bedrijven hebben vaak sterke merken. Bij een sterk merk wordt de naam direct geassocieerd met de belangrijkste kernwaarde, zoals lekkere smaak (Coca Cola), gezelligheid (Douwe Egberts), snelle levering (Bol.com), goede zorg (Sunweb), maatschappelijke betrokkenheid (Rabobank) of chique uitstraling (Armani).  In de zorg- en welzijnssector zijn nog weinig organisaties met een sterk merk. Een voorbeeld van een sterk merk is Buurtzorg. Buurtzorg onderscheidt zich door haar persoonlijke aanpak. Kleine, zelfsturende teams bieden persoonlijke zorg.

 

Kwaliteit van leven zou centraal moeten staan

In veel zorgorganisaties gaat het nog te veel over procedures, regels en kosten.  Er wordt wel veel over mensen gesproken, maar staan mensen ook écht centraal? Wanneer je mensen echt centraal stelt dan zou je focus moeten zijn: het meest optimale resultaat voor de cliënt willen bereiken. En wat willen mensen? Kwaliteit van leven!

Markt- en cliëntgericht
Zorgorganisaties moeten markt-en cliëntgerichter gaan denken en doen. Hoe? Door veel meer de dialoog aan te gaan met de mensen op de werkvloer én met cliënten zelf. Zij weten als geen ander wat écht nodig is voor meer kwaliteit van leven! Kwaliteit van leven heeft verschillende aspecten waarvan goede zorg er een is. Ook de omgeving en bijvoorbeeld een zinvolle dagbesteding dragen bij aan de kwaliteit van leven.

Doen waar je goed in bent
Zorgorganisaties hebben in het verleden allerlei diensten aangeboden die niets met zorg te maken hebben zoals vastgoed, catering, groenonderhoud en schoonmaak. Je ziet dat zorgorganisaties steeds vaker deze diensten gaan outsourcen. Een verstandige keuze. Zo kunnen organisaties vooral doen waar ze goed in zijn: zorg verlenen.

Flexibele organisatie
Spreekt deze aanpak jou aan? De aanpak heeft nog veel meer voordelen. Je zorgt er namelijk voor dat je organisatie flexibeler wordt en dus beter kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Wel zou je als eis kunnen stellen dat de leveranciers waarmee je werkt aan social return doen. Door bijvoorbeeld cliënten een zinvolle dagbesteding aan te bieden.

Specialiseer en excelleer!
Door vooral te doen waar je goed in bent, kun je je specialiseren én excelleren op een bepaald gebied. Hiermee kun je je beter onderscheiden in de markt en vergroot je je marktkansen.

Samenwerking bevorderen
Zorgverleners zouden ook veel meer kunnen samenwerken. Om kosten te besparen maar ook om nieuwe concepten te bedenken waarmee de kwaliteit van leven van mensen kan worden vergroot. Kijk wat er in de markt gebeurt. Nieuwe concepten dienen zich aan en de digitale mogelijkheden breiden zich uit. Niet veranderen is geen optie meer. Zo kun je de continuïteit van je organisatie niet waarborgen. Met cliënten écht centraal stellen wel!

Marktwerking in de zorg

De tijd dat je automatisch klanten kreeg in de zorg is écht voorbij. Marktwerking in de zorg is een feit. Zorgorganisaties zitten midden in het gevecht om de gunst van de klant. Maar, hoe win je dit gevecht?

mond-tot-mondreclame

Zorginstellingen werken vaak lokaal. Mond-tot-mondreclame is daarom het belangrijkste marketingwapen. Zorg dus dat er positief over je organisatie wordt rondgepraat! Positief rondpraten doen mensen wanneer ze ‘happy’ zijn over de dienstverlening én de bejegening. Zorg is mensenwerk!

dienstverlening onder druk

In de zorg draait bijna alles om mensen. En wat willen mensen? Patiënten/cliënten willen in ieder geval goede en het liefst de beste zorg. Een goede gezondheid is de meeste mensen veel waard. Zorginstellingen die hun concurrentiepositie willen verbeteren door prijsconcurrentie, wekken bij veel (potentiële) patiënten/cliënten argwaan. Een te scherpe prijsstelling zet de klanttevredenheid én de medewerkerstevredenheid onder druk. Je hebt wel een scherpe prijs nodig om concurrerend te kunnen blijven.

aantrekkelijke prijs

Prijs speelt een belangrijke rol in de marketing van zorgorganisaties. Zorgverzekeraars en andere financiers onderhandelen namelijk flink over de prijs. Je moet dus weten wat de kostprijs van je producten en diensten is. Op basis van de kostprijs, de vraag uit de markt en het vereiste rendement (winstmarge) moet je een aantrekkelijke verkoopprijs vaststellen.

slim bezuinigen

Bezuinigen lijkt het toverwoord in de zorg. Het is goed om je hele bedrijfsproces onder de loep te nemen. Maar wat zijn de slimme dingen om te doen? Zo hoorde ik laatst van een zorgorganisatie die door samenwerking met andere zorgaanbieders  € 800.000 op vervoerskosten wist te bezuinigen en 2 miljoen door grotendeels alle inkoop via het centrale inkoopsysteem T-blox te laten verlopen. Dat vind ik nu slim! Deze bezuinigingen gaan namelijk niet ten koste van de dienstverlening!

doe waar je goed in bent

Wat ook slim is, je vooral richten op je échte kracht. Wanneer je namelijk doet waar je goed in bent en je hierin verder ontwikkelt, word je gezien als specialist. En we willen toch liever allemaal door een specialist worden geholpen, of niet?  Met een specialisme kun je:

 • betere kwaliteit leveren
 • efficiënter opereren en dus kosten besparen

meer doelgroepen dan je denkt

Je doelgroep bestaat niet alleen uit mensen met een bepaalde zorgbehoefte en hun familieleden/mantelzorgers. Ook zorgkantoren, gemeenten, huisartsen, verzekeraars en wellicht ook wooncorporaties, projectontwikkelaars en werkgevers. En niet te vergeten: je medewerkers. Je medewerkers zullen niet alleen moeten waarmaken wat je patiënten/cliënten beloofd. Ze hebben ook allemaal een netwerk waar in rondgepraat wordt. Zorg er dus voor dat je medewerkers positief rondpraten over je organisatie! Maak van je medewerkers ambassadeurs.

keuzes maken

In de marketing draait het vooral om keuzes maken. Je kunt namelijk nooit voor iedereen alles goed doen. Kies daarom voor specialiseren. Op een bepaald vakgebied of gericht op een bepaalde doelgroep of probleem. Of zet zelf een zorgketen op met jouw organisatie als aanspreekpunt. In een zorgketen vullen diverse specialisten elkaar aan en kun je samen betere deals sluiten met bijvoorbeeld zorgverzekeraars en gemeenten.

sterkere positie

Zorgverzekeraars hebben nu een sterke positie. Op het moment dat je een zorgketen weet te organiseren tot dé zorgverlener die de klant graag wil, willen zorgverzekeraars je ineens graag als klant. De situatie is op deze manier 180 graden gedraaid! Zo neem je zelf het heft in eigen handen!

kies je klant

Richt je je op verstandelijk gehandicapten, op mensen met psychiatrische problemen, op jongeren met autisme, op demente ouderen, op kinderen met gedragsproblemen of op zieke werknemers? Wie is je klant? Wat wil die klant? En wat biedt jouw organisatie aan? Biedt jouw organisatie alleen zorg- en welzijnsactiviteiten aan of ook faciliteiten die in principe weinig met zorg te maken hebben zoals vastgoed en beveiliging?  

missie

En heb je gekozen, wat wordt dan het onderscheidend vermogen van je organisatie? Wat is het centrale thema binnen je organisatie? Waar staat je organisatie voor? Kies je voor het traditionele verzorgen ‘wij zorgen voor jou’ of wil je juist dat mensen zoveel mogelijk zelf doen ‘we helpen je zo zelfstandig mogelijk te leven’. Dat maakt een heel verschil!

één loket

De meeste mensen die veel zorg nodig hebben, hebben diverse specialisten nodig. Niet alleen op het gebied van zorg, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van financiën, huisvesting, werk/ zinvolle dagbesteding en sociaal functioneren. Zorgorganisaties zijn gespecialiseerd in het leveren van zorg. Ga je de samenwerking aan met partijen die in andere gebieden gespecialiseerd zijn en bied je gezamenlijk alle diensten aan? Of verkoop je nee met het risico dat klanten gaan shoppen bij de concurrent?

gemak dient de mens

Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Er zijn immers zoveel aanbieders die allemaal ‘iets’ doen. Heb je op diverse vlakken hulp nodig dan zou één loket voor veel mensen een uitkomst zijn. Des te minder tijd en inspanningen klanten hoeven te leveren om zorg in te kopen, des te sneller is men geneigd om voor jouw ‘loket’ te kiezen. Gemak dient de mens.

communicatiewoud

Eén loket biedt ook uitkomst op communicatiegebied. Ieder mens krijgt dagelijks duizenden communicatieboodschappen te verwerken. Per e-mail, per brief, per telefoon, persoonlijk, op straat, in de winkel, via radio en tv etc. Je moet dus heel veel doen om de aandacht van (potentiële) klanten te trekken. En dat kost veel geld. Door samen te werken en te communiceren met partners in de keten bespaar je niet alleen kosten. Je hebt tevens een veel groter bereik.

klantgerichte marketing

Promotie is meer dan het plaatsen van advertenties en het maken van brochures en folders. Veel promotie is productgericht. We hebben het dan over ‘productgerichte communicatie’ en niet over ‘klantgerichte marketing’. In de zorg staan mensen centraal. Gebruik daarom testimonials en foto’s van medewerkers, cliënten en andere doelgroepen zoals mantelzorgers in je communicatie. De beste reclame is, zeker in de zorg, mond-tot-mond reclame.

zorgmarketing

Marketing is in de zorg een relatief nieuwe discipline. Bedrijven kennen de waarde van marketing al jaren. Zorgorganisaties kunnen op dit gebied dus veel van het bedrijfsleven leren. Marketing is een specialisme waar je specifieke kennis en vaardigheden voor moet hebben. Je doet het er niet zomaar even bij. Daarnaast is er vaak een cultuuromslag nodig: van productgericht naar cliëntgericht en van productiegericht naar opbrengstgericht denken en doen. Cultuuromslagen worden vaak begeleid door coaches.

waarmaken wat je belooft

Verder is marketing een zaak van alle medewerkers! Zij moeten immers dagelijks waarmaken wat de marketeers beloven. Bovendien weten zij het best wat patiënten/cliënten nodig hebben. Mensen uit de hele organisatie zullen dus moeten worden betrokken bij het marketingproces. En ze zullen allemaal klantgerichter moeten gaan denken en handelen. Klantgericht denken betekent dat iedereen in de organisatie zich voortdurend afvraagt hoe de interne en externe klant het beste geholpen kan worden.

 

 

 

Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen veel leren van bedrijven

Zorg- en welzijnsorganisatie kunnen veel leren van bedrijven. In een markt waar wat te kiezen is, zul je je namelijk moeten onderscheiden. Bedrijven weten dat al jaren en doen er alles aan om een aantrekkelijk en onderscheidend aanbod te ontwikkelen én hierover te communiceren. Ze houden nauwlettend hun concurrenten in de gaten. In veel branches woedt een hevige concurrentiestrijd. In de zorgsector komen ook steeds meer aanbieders. Relatief nieuwe organisaties zoals Buurtzorg en de Thomashuizen onderscheiden zich door persoonlijke aandacht en oplossingen op maat en verwerven een steeds groter marktaandeel.

de patiënt/cliënt kiest niet alleen

In de zorg kiest de patiënt niet alleen. Zorg wordt veelal gefinancierd door zorgverzekeraars en overheidsorganisaties zoals gemeenten. Ook zij maken keuzes tussen de aanbieders in de markt. Zorgorganisaties zullen dus nadrukkelijker aan verschillende doelgroepen moeten aangeven waar hun kracht ligt en wat ze voor wie kunnen betekenen. De tijd dat zorg- en welzijnsorganisaties ´vanzelf´ klanten kregen, is écht voorbij!

hoe groter de concurrentie, hoe belangrijker marketing

Hoe groter de concurrentie, hoe belangrijker marketing wordt. Bij marketing gaat het om het ontwikkelen van een aanbod dat zo goed mogelijk aansluit op de wensen, behoeften en kernwaarden van klanten. Dit aanbod moet uiteraard wel passen bij je organisatie en dus je medewerkers. Zorg is immers mensenwerk en je medewerkers maken het verschil, of niet! Ook moet je je aanbod bekend maken bij je doelgroepen (= marketingcommunicatie). Onbekend maakt onbemind. Klanten kiezen uit het aanbod dat ze kennen en waar ze het meest ‘happy’ van denken te worden.

sterk merk

Succesvolle bedrijven hebben vaak sterke merken. Dat geldt ook voor verschillende charitatieve organisaties die zich op gezondheid en welzijn richten. KWF Kankerbestrijding, KIKA, het Rode Kruis, Unicef, de Nederlandse Hartstichting en Artsen zonder grenzen hebben inmiddels een sterke marktpositie verworven. Maar ook zorgorganisaties zijn gebaat bij een sterk merk.

waarom?

Sterke merken maken het klanten een stuk gemakkelijker om een keuze te maken. Klanten weten direct wat ze van de organisatie mogen verwachten. De ene organisatie heeft de focus op efficiency en de andere op betrokkenheid.  Je kiest dan tussen een snelle behandeling of een behandeling door een betrokken zorgverlener. Een sterke merknaam biedt duidelijkheid.

imago

Ieder merk heeft een imago. Bij een sterk merk wordt de naam direct geassocieerd met kernwaarden zoals de lekkere smaak (Coca-cola), een strakke vormgeving (Apple), de snelle levering (Bol-com), de maatschappelijke betrokkenheid (Rabobank) of de chique uitstraling (Armani). Ook Buurtzorg en de Thomashuizen zijn zich als sterke merken aan het ontwikkelen.

specialisatie

Om een sterk merk te creëren, moet je allereerst goed weten wat je onderscheidend vermogen is? Wat onderscheidt jouw organisatie van andere aanbieders? Zo weet iedereen dat het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis gespecialiseerd is in kanker en het Oogziekenhuis in ogen.

goud waard

Een sterk merk is goud waard. Het creëren van een sterk merk is echter niet zo eenvoudig. Organisaties zoals Coca-cola en de Rabobank hebben er jaren over gedaan. Een sterk merk creëer je door consistent één kernboodschap te communiceren. Je kernboodschap is gekoppeld aan de missie van je organisatie.

Het bouwen van een sterk merk betekent keuzes maken en focussen. Dit komt de efficiency en effectiviteit in eigenlijk elke organisatie ten goede. Dat levert geld op en maakt de organisatie beter.

 

Nieuwe inzichten, andere kwaliteiten

We krijgen steeds nieuwe inzichten. Hierdoor veranderen behoeften en wensen van mensen en organisaties. Neem de welzijnssector. Welzijnswerkers waren vroeger de redders in nood. En in de zorg werd vooral veel gepamperd. De zorg- en welzijnsconsument had verder niet zoveel te kiezen.

participatiemaatschappij

De overheid promoot nu de participatiemaatschappij en wil de zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen vergroten. De budgetten nemen bovendien af en de concurrentie toe.

nieuwe aanbieders

Nieuwe, marktgerichtere aanbieders spelen in op deze veranderingen. Traditionele zorg- en welzijnsorganisaties kondigen daarentegen massa-ontslagen aan. Wil je als zorg- of welzijnsorganisatie overleven dan zul je marktgerichter én efficiënter moeten gaan werken.

als er iets te kiezen is, moet je je onderscheiden

andere kwaliteiten en kernwaarden

Dat vraagt niet alleen om andere kwaliteiten van zorg- en welzijnsmedewerkers: pro-actieve, verbindende, oplossingsgerichte en stimulerende kwaliteiten. Mensen met andere kernwaarden.

De kracht van de dialoog

Communiceren is tweerichtingsverkeer: een dialoog. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Communiceren begint met luisteren en begrijpen; dat opent de dialoog. Om dingen voor elkaar te krijgen, moet je weten wat er speelt. Daar is een dialoog voor nodig met álle betrokken partijen.

iederéén telt mee!

Bij een dialoog hebben alle partijen de kans hun standpunt of gevoelens naar voren te brengen. Zo leer je elkaars wensen, behoeften, ideeën en toegevoegde waarden kennen. Dát creëert betrokkenheid. Betrokkenheid is nodig om elkaar te begrijpen. Begrijpen wat je voor de ander kunt betekenen vanuit je passie en betrokkenheid.

betrokkenheid

Betrokkenheid is de sleutel tot succes. Waarom? Geen enkel marketing-, communicatie- en PR-middel is duurzaam effectief wanneer de mensen in en rondom je organisatie niet betrokken zijn. Het wordt namelijk snel stil wanneer na een ‘succesvolle’ marketingactie je telefoon roodgloeiend staat en de telefonisten kort van stof zijn. En je kunt een prachtige brochure of website laten maken met mooie beloftes. Wanneer de mensen in je organisatie niet weten en waarmaken wat er in de brochure of op de website staat dan creëer je ontevreden klanten én medewerkers. Dat komt je imago niet ten goede. Een goed marketing-, communicatie- en PR-beleid begint bij het creëren van betrokkenheid.

Wat levert netwerken op?

Netwerken is dé manier om klanten te vinden. Maar hoe netwerk je? Netwerken is geven en nemen. Wederkerig. Je helpt elkaar. De basis van een goed netwerk is vertrouwen. Het doel is het delen van kennis, informatie en contacten. Netwerken kost tijd. En er zijn tientallen netwerkbijeenkomsten waar je naar toe kunt. Hoe netwerk je effectief?

wat wil je bereiken met je netwerk?

Netwerken gaat makkelijker wanneer je weet wat je doelen zijn:

 • wat wil je op korte termijn bereiken? En wie heb je hiervoor nodig?
 • waar ben je zelf goed in, wat wil je ontwikkelen en waar wil je over vijf jaar staan?
 • wat kun je voor anderen kunt betekenen?

Wanneer je weet wat je doelen zijn, dan kun je een vraag aan iemand, die je ontmoet tijdens een netwerkbijeenkomst, concreter formuleren.

vergroot je netwerk effectief

Je netwerk is groter dan je denkt. Denk aan iedereen die je ooit hebt ontmoet zakelijk of privé. Bovendien hebben mensen uit jouw netwerk zelf ook weer een netwerk. Je kunt je netwerk uitbreiden door gebruik te maken van contacten van anderen. En door een profiel aan te maken op netwerksites zoals Facebook en LinkedIn. Belangrijk is wel om te focussen. Zorg dat je in contact komt met mensen die ook écht iets voor je kunnen betekenen. Ga gericht naar netwerkbijeenkomsten. Zo organiseert SGL Zorg in Limburg netwerkbijeenkomsten voor mensen in de zorg.

 

5 Tips voor een beter 2014

vanuit het hart kleinIk wens je een inspirerend, gelukkig en succesvol 2014 toe. Ter inspiratie voor meer geluk en succes alvast wat tips:

 1. volg je hart; doe wat je leuk vindt
 2. creëer iets dat goed voelt
 3. maak meer gebruik van elkaars kracht
 4. luister naar anderen; vraag om feedback
 5. wees zichtbaar: maak je goede concept wereldkundig want… onbekend maakt nog steeds onbekend

Kortom, blijf niet hangen in het verleden, pak nieuwe kansen en uitdagingen; nu!

Workshop vrouwennetwerk Dare to be She

dare2beshheSympassion is gevraagd om een workshop te verzorgen voor 30 vrouwelijke ondernemers van het vrouwennetwerk Dare to be She.

Datum: 13 maart 2014

de inhoud

In de workshop leer je in drie kwartier je drie belangrijkste kernwaarden kennen; de échte womanpower van je bedrijf. Je maakt gratis gebruik van een kernwaardentool die ik heb ontwikkeld (cadeautje van € 250,–!). Je kernwaarden zijn de basis van ál je marketingcommunicatie en pr. Draag deze dus na de workshop waar mogelijk uit. Consistent. Je zult hier al snel de vruchten van plukken. Het is de kracht van de herhaling die telt.

dare to be she

Dare to be she is een initiatief van de ondernemers Mischa Hamers van By Mischa en Karenanna Knopper van Land van Limburg.

Samenwerking Nederlandse Kalenderfabriek

In samenwerking met de Nederlandse Kalenderfabriek is een feels good art-kalender ontworpen met kunstwerken van outsider en andere autodidactische kunstenaars. De kunst is veelal binnen zorgorganisaties gemaakt zoals Daelzicht, Pergamijn, de MeanderGroep en Mensana in Limburg. Je kunt je logo en adresgegevens toevoegen. Het is ook mogelijk om de kunstwerken als wenskaart te versturen.

1kalenderKalender A4 staand, 13 bladen 260 grs sulfaat, bedrukking digitaal in 4/0

Oplage                          Verkoopprijs (prijs bij kunstwerk als ansichtkaart uit te drukken)

50 ex                             € 4,30 (€ 6,15)

100 ex                           € 3,20 (€ 4,60)

150 ex                           € 2,80 (€ 4,–)

250 ex                           € 2,50 (€ 3,65)

500 ex                           € 2,20 (€ 3,35)

750 ex                           € 2,10 (€ 3,10)

1.000 ex                        € 2,00 (€ 2,95)

1.500 ex                        € 1,90 (€ 2,85)

10% van de verkoopprijs gaat naar Stichting feels good. Stichting feels good is een ideële stichting die mensen, ongeacht hun afkomst, achtergrond en gesteldheid, aanspreekt en inzet op hun talenten. Een van de projecten is feels good art. Outsider kunst, veelal gemaakt binnen zorgorganisaties, wordt toegevoegd aan producten en communicatiemiddelen. Voor meer kleur en warmte en om je maatschappelijke betrokkenheid te visualiseren. De stichting heeft ook een webwinkel: www.feelsgoodart.nl

Vaste kosten:

 • Instelkosten:        € 25,00 per order
 • Opmaakkosten:    € 25,00 per order indien gebruik gemaakt wordt van de “vaste beelden”
 • € 65,00 per order indien vrije beeldkeuze; je kunt dus ook andere kunstwerken kiezen uit het assortiment feels good art. Maak je keuze op www.sympassion.com/kunstwerk

De kalender kan worden besteld direct bij de Nederlandse Kalenderfabriek. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@sympassion.com

Positionering en nieuwe slogan Relim

Sympassion heeft Relim geholpen bij haar positionering: Relim is een geaccrediteerd leerwerkbedrijf met meer dan twintig leerwerkplaatsen in Zuid-Limburg. Relim is tevens ontwikkelaar van de beproefde Relim-methodiek. Dit is een methode om mensen met langdurige psychische problemen en een grote afstand tot de arbeidsmarkt stap voor stap op te leiden voor (on)betaald werk dat bij hun wensen en mogelijkheden past.

Nieuwe slogan

logo_relimrelim1

Beter omdat mensen zich beter gaan voelen wanneer ze aan het werk zijn. En beter voor de omgeving (zelfredzaamheid, minder overlast/belasting) en de gemeente waarin ze leven/wonen (minder gebruik van zorg- en welzijnsvoorzieningen). En werk bij Relim centraal staat. Kort en krachtig!

relimnNieuwe website

Momenteel leggen we de laatste hand aan de nieuwe website: www.beterdoorwerk.com

 

Website & folders voor Stapp

Sympassion heeft een nieuwe website en folders voor Stapp gemaakt. Er zijn twee folders: een voor cliënten en een voor opdrachtgevers.

Folder opdrachtgevers

Bij Stapp staan mensen centraal. En dat is te zien in de folders. Op  alle foto’s staan mensen van Stapp, cliënten of opdrachtgevers. Dat maakt de folders herkenbaar én persoonlijk.

Voor- en achterkant van de folder voor bedrijven

Kopie van stapp opdr folder voor en achterkant 01072013

 Website van Stapp: www.stapp.nl

stapp

Partner in Stichting feels good

Sympasssion is partner geworden in Stichting feels good.

Deze stichting zet zich in voor het welzijn en de ontwikkeling van mensen met een handicap. Hoe? Door mensen aan te spreken op hun talenten en met deze talenten  aan de slag te gaan.  Want wie aangesproken wordt op zijn of haar talent groeit en bloeit op. Stichting feels good zet nu al de talenten van mensen met een beperking op de volgende manieren in:

Feels good art

kunstenaarsBinnen en buiten zorgorganisaties maken tal van mensen met een handicap of ziekte vrolijke, kleurrijke en vaak ook ontroerende kunst. Als therapie en/of zinvolle dagbesteding. Soms wordt de kunst verkocht, maar meestal verdwijnen de kunstwerken in het magazijn. Doodzonde, want met deze kunst kan veel meer. Kunst  kan namelijk waarde toevoegen aan wenskaarten, serviesgoed,  relatiegeschenken, verpakkingen, websites en zelfs chocolade. Ook kunt u uw huis of kantoor opvrolijken met kleurrijke feels good art-schilderijen en reproducties. Bovendien laat u tevens uw maatschappelijke betrokkenheid zien. www.feelsgoodwerkt.nl 

 

Folder voor zorgmanege

Sympassion heeft de folder van Zorgmanege De Vrijbuiters in Apeldoorn gemaakt. Patricia Harmsen, directeur van de zorgmanege: “We zijn écht heel blij met de folder. We hadden eigenlijk geen idee wat er allemaal bij een folder komt kijken. Alexandra heeft ons door het hele proces geleid. Ze heeft heel goed onze toegevoegde waarden naar voren weten te halen en verwoord. We hebben zelf de foto’s laten maken, maar ook hierin heeft ze ons gecoacht. Verder heeft ze ook de vormgeving gedaan en het drukwerk geregeld. Super dat ze werkelijk alles kan op dit gebied. Dat is niet alleen erg prettig, maar schilt ook enorm in de kosten!”

folder

drukwerk vrijbuitersfolder binnenkant 30062013 klein

 

Tasty presents vanaf nu in feels good art-verpakking

Tasty Present in Sittard en feels good art hebben elkaar gevonden. Van allebei krijg je immers een goed gevoel. De eerste feels good art-verpakkingen zijn inmiddels van de pers gekomen. Je kunt vanaf nu bijvoorbeeld chocolade telegrammen in een fleurige verpakking met feels good art versturen. Om iemand te bedanken, te feliciteren of beterschap te wensen. En 20% gaat naar Stichting feels good!

tasty presents1

tasty presents2

 

 

 

 

Orbis kleedt gebouw aan met feels good art

Kopie van lange gangOrbis Huishoudelijke Hulp heeft haar kantoor in Sittard met feels good art aangekleed. De kunst is van Daelzicht Atelier Ut Atteljee in Beek. Naast diverse échte kunstwerken zijn er ook enkele reproducties gemaakt. Een reproductie is zelfs 60 x 600 cm. De kunstenaars van Ut Atteljee worden binnenkort uitgenodigd door Orbis om een kijkje te komen nemen.

Kopie van febr.2013 019