Beste resultaten met wederkerigheid

1 + 1 = 3

Mensen lijden vaak omdat ze de relatie niet wederkerig vinden. Ze geven anderen de schuld van hun lijden. Ze voelen zich afhankelijk van wat anderen denken, doen en willen. Je kunt anderen niet veranderen. Je kunt alleen jezelf veranderen. Stephen Covey benoemt in zijn boek ‘7 eigenschappen voor succes in je leven’ twee cirkels: de cirkel van betrokkenheid en de cirkel van invloed. Je hebt volledig invloed op je cirkel van invloed. Dat is immers alles wat jij denkt, voelt, wilt en doet. Je hebt maar gedeeltelijk invloed op je cirkel van betrokkenheid. In deze cirkel ben je afhankelijk van wat anderen denken, willen, doen en voelen. Je kunt je lijden stoppen door anders te denken. Je bent immers wat je gedachten ervan maken. Stephen Covey noemt drie manieren waarop je met elkaar kunt omgaan:

  1. afhankelijk
  2. onafhankelijk
  3. wederzijds afhankelijk


Wederzijds afhankelijk is de meest gezonde manier

Bij wederzijdse afhankelijkheid zijn alle betrokkenen zichzelf. Ze versterken elkaar synergetisch. Niemand is de baas. Iedereen voert zijn eigen regie, richt zich op zijn eigen cirkel van invloed en zoekt de samenwerking met anderen op. Wederzijdse afhankelijkheid is een mindset die draait om wederkerigheid. Je wilt jezelf zijn en doen wat bij je past. Je begrijpt dat anderen dat ook willen. Je krijgt ruimte om je eigen kracht in te zetten en je geeft ook anderen de ruimte om te doen wat bij hen past. Je maakt gebruik van elkaars kracht; wederkerig. Gelijkwaardige partners leven of werken op een ontspannen manier met elkaar samen en stimuleren elkaar in hun persoonlijke ontwikkeling. Je kunt in vertrouwen loslaten en weer samenkomen. Hoe meer je hier naar handelt, hoe gezonder je relatie wordt en hoe gelukkiger je bent. Je werkt of leeft samen in liefde en harmonie. Wederkerige relaties zijn verdiepend en verrijkend. Het is dan ook de meest constructieve manier van samenwerken. Deze stijl is in deze tijd hard nodig. Mensen zijn de afgelopen decennia individualistischer en minder afhankelijk van elkaar geworden. Om veranderingen het hoofd te bieden, hebben we juist mensen nodig die het beste uit zichzelf en anderen halen en innovatief en creatief zijn. In samenwerking met anderen ontstaan de beste ideeën en oplossingen en realiseren we samen de beste resultaten: 1 + 1 = 3 of meer. Synergie!