brochure

Vijfvoudige winst met kunst op tafel? Kunst op tafel is een voorbeeld van het toepassen van de zeven geluksprincipes: doelgerichtheid, positiviteit, authenticiteit, autonomie, vitaliteit, sociale verbondenheid en wederkerigheid. Sympassion helpt je de geluksprincipes door te vertalen naar alles wat je organisatie zegt, doet en uitstraalt. Het resultaat? Winst op financieel, sociaal, maatschappelijk, welzijns- en vitaliteitsgebied: vijfvoudige winst. Zo werkt kunst op tafel:

 1. Doelgericht: kunst vergroot aantrekkingskracht 
  Kunst trekt de aandacht. Met kunst voor de deur loopt niemand je bedrijf meer onopgemerkt voorbij. Kunst is uitnodigend.
 2. Positief: kunst verbetert humeur en gezondheid
  Kunst werkt positief op je humeur en je gezondheid.
 3. Vitaal: kunst activeert het brein 
  Kunst activeert het brein. Een actief brein denkt vitaal. Hierdoor nemen het innovatief vermogen en de creativiteit toe. Een vitaal brein verkleint ook de kans op dementie. Dat blijkt uit (wetenschappelijk) onderzoek.
 4. Authentiek: kunst die past
  Hoe meer kunst iets met je doet, hoe actiever je brein en hoe groter het welzijn. Kies daarom kunst die bij jou past. En bij je belangrijkste stakeholders.
 5. Autonoom: kunst kies je zelf
  We hebben honderden kleurrijke en vrolijke kunstwerken in ons bestand. Toch liever iets anders? Onze kunstenaars maken ook kunst in opdracht.
 6. Sociaal verbonden: kunst nodigt uit tot gesprek
  Kunst zet mensen aan het denken, stimuleert de dialoog en vergroot daarmee de sociale verbondenheid. Nog meer effect bereik je door prikkelende citaten toe te voegen van bijvoorbeeld Albert Einstein, Steven Covey of Mahatma Ghandi. Kies je voor feels good art dan geef je tevens uiting aan je maatschappelijke betrokkenheid. 
 7. Wederkerig: kunst verhoogt productiviteit en omzet
  Kunst inspireert en activeert. Hierdoor nemen het denkvermogen, de productiviteit en dus het financieel rendement toe. Je investering verdien je daardoor dubbel en dwars terug.

feels good art
feels good art is vrolijke en betaalbare kunst die toegepast wordt op producten zoals terrastafels. De kunst is gemaakt door kunstenaars met een handicap of ziekte in zorgorganisaties of door kunstenaars individueel. Het label is bedacht door geluksmarketingbureau Sympassion. 50% van de nettowinst komt ten goede aan de kunstenaars. Feels good! 

Sympassion
Sympassion staat voor sympathiek ondernemen met passie. Passie is alles wat je met liefde doet. Daar zit je kracht. Hoe creëer je meer liefde voor en in je organisatie? Door de zeven geluksprincipes toe te passen op alles en iedereen. Het resultaat? Iedereen happy! Dat is marketing vanuit je hart.

Happiness4all-methode
Sympassion heeft de happiness4all-methode ontwikkeld en is initiatiefnemer van het SLIM gelukshandboek. Sympassion helpt organisaties de zeven geluksprincipes integraal toe te passen. Van ontwikkelen tot organiseren en communiceren. Van strategie tot het realiseren van geluksbevorderende en relatieversterkende producten, (werk)plekken en communicatiemiddelen.

Kunst op tafel
Kunst op tafel is een voorbeeld van hoe je de geluksprincipes integraal toepast.

Op nieuwe en gebruikte tafels
Foto’s van kunst worden rechtstreeks op nieuwe tafels gedrukt. Bestaande tafels voorzie je van bedrukte platen of glasplaten met daaronder kunst.

Nog meer met kunst
Kunst kun je op nog veel meer toepassen zoals op behang, (strand)stoelen en communicatiemiddelen. We denken graag met je mee. En helpen je op andere terreinen meer passie te ontwikkelen. In en voor je organisatie!