Het nieuwe werken

De kern van het nieuwe werken is dat u mensen afrekent op hun resultaten. Waar ze hun werk doen om tot resultaten te komen, zou niet uit mogen maken. Medewerkers krijgen zo meer vrijheid waardoor er een betere balans ontstaat tussen werk en privé. Dat leidt tot meer betrokkenheid, betere ideeën, een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim. Bovendien is er ook minder woon-werkverkeer. En dat is weer goed voor het milieu!

Of het nieuwe werken slaagt, is afhankelijk van de interne organisatie. Organisaties met veel bureaucratie, slecht management en weinig samenwerking zullen eerst intern de zaken op orde moeten brengen. Voor het nieuwe werken hebt u namelijk wel goed leiderschap, samenwerking en verantwoordelijkheidsgevoel nodig.

Ben & Jerry zoekt duurzame, jonge ondernemers

Ijsmaker Ben & Jerry staat al 25 jaar bekend om haar maatschappelijke betrokkenheid en verantwoord ondernemen. De ijsmaker nodigt nu, tot 15 april 2012 jonge, ondernemende mensen uit om hun idee voor een duurzame onderneming in te dienen bij Ben & Jerry. Een onderneming die echt het verschil gaat maken. Winnaars krijgen € 10.000,– startkapitaal en mogen hun bedrijf promoten op een nieuwe Ben & Jerry’s ijssmaak.

Wat is duurzaam?

Duurzame ontwikkeling verwijst naar betere levensomstandigheden op sociaal, economisch en milieuvlak.  People – Planet – Profit. “Duurzaam” wil zeggen dat die ontwikkeling op sociaal, economisch en milieuvlak gericht moet zijn op de huidige en de toekomstige generaties.

Duurzame ontwikkeling onderscheidt drie soorten kapitaal:

  • menselijk en sociaal kapitaal (gezondheid, kennis, opleiding, cultuur, …)
  • milieukapitaal (natuurlijke rijkdommen, de kwaliteit van het milieu, …)
  • economisch kapitaal (machines, gebouwen, financiële middelen, …).

De drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De economisch groei, de sociale vooruitgang en het ecologisch evenwicht dragen alle drie bij tot hetzelfde doel: levenskwaliteit.