Happiness4all-methode

De happiness4all-methode bestaat uit het toepassen van 7 geluksprincipes in zes stappen: bewust worden, analyseren, verwoorden, versterken, uitdragen en verbinden. De methode is missie-gedreven. De missie is dus in alles het uitgangspunt. Hoe beter je weet wat je wilt, hoe groter de kans dat je krijgt wat je wilt.

Alles en iedereen verbonden

Je bepaalt zelf of je van iets gelukkig wordt. Hoe positiever je in het leven staat, hoe gelukkiger je bent. Positiviteit kun je leren. Je wordt ook positief beïnvloedt door anderen, de omgeving, producten en diensten, processen, prijzen, promotie en communicatie. Iedereen wordt blijer van een inspirerende omgeving, producten en diensten die bijdragen aan een beter – leuker, gezonder, duurzamer, interessanter – leven, processen die goed werken, reële prijzen en eerlijke en transparante communicatie.  Alles en iedereen is met elkaar verbonden en versterkt of verzwakt elkaar. De bejegening kan nog zo prettig zijn, wanneer je product niet doet wat er wordt beloofd, dempt dat je geluksgevoel.

Stap verder dan bestaande strategieën

Met de happiness4all-methode ga je een gelijkwaardige relatie aan met álle betrokkenen. Niemand trekt aan het kortste eind. Win-win voor iedereen. Door geluk centraal te stellen, wordt je hele marketing- en communicatiemix en dus je hele organisatie excellent. Processen, plaatsen en prijzen (operational excellent), producten (productleadership) en je personeel en promotie/communicatie (customer intimacy). De happiness4all-methode richt zich niet op één waarde, maar creëert waarde op álle vlakken. Dat onderscheidt de happiness4all-methode van alle bestaande strategieën zoals de veelgebruikte waardenstrategie van Treacy en Wiersema. In Nederland werkt een aantal organisaties (onbewust) al met de Happiness4all-methode. Het bekendste voorbeeld is Buurtzorg Nederland. Buurtzorg excelleert op álle vlakken. Ze leveren geweldige zorg (product leadership), ze zijn goed georganiseerd (operational excellence) en de klant krijgt alle aandacht en de best mogelijke zorg op maat (customer intimacy). Zonder een cent meer te betalen!

 

Waarom zijn we ongelukkig?

Het antwoord is kinderlijk eenvoudig. Waar peuters ons soms gek maken met de vraag ‘waarom’, stellen we ons op latere leeftijd nauwelijks meer die vraag. Waarom doen we wat we doen? We leven vaak op de automatisch piloot. Waarom volgen we niet ons hart? Waarom staan we te weinig stil bij de effecten van ons gedrag? Waarom laten we ons leiden door gewoonten en visies van anderen? Zo hebben we jarenlang gedacht dat welvaart gelukkiger maakt. Wie de waarom-vraag stelt, begrijpt dat niemand op zijn sterfbed blij is met geld op de bank. Waar je wel blij van wordt, is als je tot bloeit bent gekomen en iets hebt betekend in de levens van anderen.

Waarom floreren we dan niet allemaal?

Angst en onwetendheid stagneren groei en dus geluk

Angst is oorspronkelijk bedoeld om ons te beschermen tegen gevaar. Dat oergevoel zit nog steeds diepgeworteld in ons brein. Angst helpt ons besluitvaardig te handelen bij levensbedreigende omstandigheden om het gevaar te vermijden of onder controle te krijgen. Hoewel we nu weinig reden meer hebben om te leven in angst, zit angst nog steeds in veel mensen en dus in organisaties. Dat uit zich in een beheers- en controlecultuur waarin veel waarde wordt gehecht aan regels, zekerheid, prestaties en macht. Deze waarden staan juist persoonlijke groei in de weg. Ze hebben dus een negatief effect op ons geluk. Wie niet gelukkig is, krijgt bijna altijd fysieke en/of psychische klachten.

Je tijd op aarde is beperkt. Verspil het niet door het leven van iemand anders te leven. Heb de moed om je eigen hart en intuïtie te volgen.

Steve Jobs (1955 – 2011)

Geluksonderzoek

Wereldwijd zijn er duizenden studies gedaan naar geluk (2016 World book of Happiness e.a.). Mensen komen tot bloei wanneer ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Aristoteles wist dit bijna 2500 jaar geleden treffend te verwoorden…

Je bent gelukt als mens wanneer je potentieel dat in je zit, zoveel mogelijk tot bloei laat gekomen. Dat is je eigen verantwoordelijkheid en je hoogste doel in je leven.

Aristoteles (384 – 322 v. C)

Wie bloeit, voelt zich gelukkig. En vice versa. Je mentale, psychische, sociale en fysieke vermogens nemen toe waardoor ook je gezondheid,  betrokkenheid, creativiteit, innovatief vermogen en productiviteit toenemen. Dat leidt tot betere resultaten voor alle betrokkenen.

Wat maakt mensen gelukkig?

Als we beter weten wát mensen gelukkig maakt, kunnen wij meer mensen tot bloei brengen. Daarom is het zinvol om te weten wat jouw organisatie al doet aan het bevorderen van geluk. En wat de mensen zelf nu al doen. De resultaten uit de geluksonderzoeken en andere, vaak eeuwenoude, wijsheid over geluk heb ik voor je samengevat in zeven geluksprincipes: possitiviteit, authenticiteit, autonomie, betekenisvolle doelen, sociale verbondenheid, vitaliteit en wederkerigheid. Deze principes zijn universeel en gelden altijd en overal voor iedereen.

Geluksscan

Om een aardig beeld te krijgen van de kwaliteit van de voedingsbodem waarop mensen in en rondom jouw organisatie tot bloei kunnen komen, heb ik een scan ontwikkeld. Op basis van deze scan weet je waar jouw organisatie staat en kun je geluk en dus menselijke bloei verder bevorderen.

Organisaties die de geluksprincipes toepassen, halen meer uit hun potentieel en realiseren daardoor meer voor anderen. Daardoor vergroot je de aantrekkelijkheid – en dus de marktwaarde en het succes – van je organisatie én het geluk van alle betrokkenen. Mensen voelen zich organisch tot je organisatie aangetrokken.

 

 

 

happy people, happy companies, happy world!

Gelukscitaten

 • Wijsheid over geluk bestaat al duizenden jaren. Mensen zijn altijd op zoek geweest naar meer geluk en de diepere betekenis van het leven. Beroemde filosofen, uitvinders en schrijvers hebben – soms zelfs duizenden jaren geleden – pakkende dingen gezegd die ons nog steeds inspireren. Ze zetten ons aan het denken en geven ons inzicht in manieren om gelukkiger te worden. Deze citaten kunnen in combinatie met feels good art heel doeltreffend zijn. Kunst inspireert en activeert. Kunst met pakkende citaten is nog effectiever. Kunst en tekst versterken – mits goed toegepast – elkaar enorm.

Hieronder tref je een aantal citaten aan die mij enorm inspireren. De lijst vul ik met regelmaat aan.

Onbekend

 • Als je altijd blijft doen wat je altijd deed. Krijg je wat je altijd kreeg.
 • Wees jezelf! Er zijn altijd mensen die JOU aantrekkelijk vinden.
 • Geluk is een  keuze
 • Ieder einde, is een nieuw begin!
 • Be loved by the right people

Toon Hermans

 • Liefde is op weg zijn naar jezelf vinden in elkaar.

Aristoteles

Aristoteles (384 – 322 v. C) was een Grieks filosoof, wetenschapper en schrijver die met Socrates en Plato wordt beschouwd als een van de invloedrijkste klassieke filosofen. Met zijn drang naar waarde en observatie ontwikkelde hij de leer van het juiste denken: de logica. Aristoteles had vooruitstrevende inzichten en een enorme drive de waarheid te beschrijven. Aristoteles verkondigde ruim 2300 jaar geleden al dat geluk het hoogste doel in het leven was. Zijn wijsheden waren vaak universeel en zijn nog steeds voelbaar in onze tijd.

Bekende citaten van hem zijn:

 • Verwondering is het begin van alle wijsheid.

 • De ergste vorm van ongelijkheid is proberen ongelijke dingen gelijk te maken.

 • De natuur doet niets zonder doel.

 • Een goede daad verrichten is makkelijk, de gewoonte ontwikkelen om dat altijd te doen niet.

 • Geluk is geheel afhankelijk van onszelf.

 • Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk. Dat is de echte werkelijkheid!

 • Het enige wat je met liegen bereikt, is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt.

 • Het geheel is meer dan de som van delen.

 • We zijn dat, wat we bij herhaling doen.
 • Als je weet wat goed is, kun je bijna niets anders doen.

Albert Einstein

Albert Einstein is vooral bekend om zijn relativiteitstheorie, maar hij had er nog eentje: een theorie voor een gelukkig leven. Een briefje waarop de formule voor geluk staat, bracht 1,1 miljoen euro bij een veiling. Hij schreef het recept voor geluk in een paar seconden in 1922, tijdens een reis in Japan. In een hotel in Tokio had hij geen kleingeld om als fooi aan de hotelbediende te geven. Daarom krabbelde hij snel iets op een briefje:

“Een rustig en bescheiden leven brengt meer geluk dan het najagen van succes in combinatie met constante rusteloosheid.”

Einstein zei tegen de jongen dat hij beroemd was en dat het briefje daarom waarschijnlijk meer waard is dan een reguliere fooi. En dat bleek te kloppen. Op een veiling in Jeruzalem bracht het 1,3 miljoen dollar (1,1 miljoen euro) op. Andere citaten van Einstein die ik inspirerend vind zijn:

 • Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.
 • Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig.
 • Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn.
 • We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.
 • Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek.
 • Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder is.
 • Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van de anderen.

Nelson Mandela

Op 18 juli 2018 was het 100 jaar geleden dat Neslon Mandela werd geboren. Mandela was vrijheidsstrijder en oud-president van Zuid-Afrika. Hij wijdde bijna 70 jaar van zijn leven aan het verzet tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Dat verzet heeft geleid tot een celstraf van ruim 27 jaar én afschaffing van de apartheid. Hij werd vastgezet op Robbeneiland voor de kust van Kaapstad. Zijn cel heb ik een paar jaar geleden zelf bezocht en heeft diepe indruk gemaakt. Net zoals de onderstaande citaten:

 • Oordeel me niet naar mijn succes, maar naar het aantal keer ik ben gevallen en opnieuw ben opgestaan.
 • Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan.
 • Er is geen kwaad dat altijd duurt, en evenmin geen goed dat nooit eindigt.
 • Het lijkt altijd onmogelijk tot het is verwezenlijkt.
 • Boosheid is een emotie die voorbijgaat, je vergeet haar gauw, vooral als je een positieve houding hebt en betrokken bent bij positieve acties.
 • Het belangrijkste is dat je de mensen geluk schenkt.

Kate Raworth

Kate Raworth is econome en auteur ‘Donut economie’

 • The best things in life aren’t things.

Confucius

 • Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.

Grote invloed kunst op geluk

Met kunst realiseer je maar liefs vijfvoudige winst:

 1. Financieel: kunst vergroot de aantrekkingskracht
 2. Sociaal: kunst stimuleert de dialoog
 3. Vitaal: kunst verbetert het humeur en de gezondheid
 4. Innovatief: kunst vergroot het denkvermogen
 5. Maatschappelijk: kunst draagt bij aan een sympathiek imago.

Dat is niet alleen onze eigen ervaring en de ervaring van onze klanten. Er is ook wetenschappelijk bewijs dat kunst mensen in beweging brengt en aantrekt. Doe daarom meer met kunst!

Honderden kunstwerken en toepassingen

Kunst kun je op allerlei manieren toepassen zoals op (terras)tafels, wenskaarten, placemats, behang, vloertegels, lampen en nog veel meer. We werken met bijzondere kunstenaars en hebben honderden kunstwerken in ons bestand. Abstracte kunstNaïeve kunst, Cobra stijl kunst, kunst met bloemen, botenmensen, dieren en landschappen. Hollandse kunst. Spirituele kunst. Kunst van steden en dorpen.

Nog meer impact

Voor nog meer impact kun je inspirerende teksten toevoegen. Bijvoorbeeld van beroemdheden en wereldverbeteraars zoals Aristoteles, Albert Einstein, Nelson Mandela en Stephen Covey.

Bijzondere kunstenaars

Onze kunstenaars zijn bijzonder omdat ze ondanks een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap, ziekte of andere zware tegenslag inspirerende kunstwerken maken. Kunstwerken die mensen tot nadenken aanzetten, blij maken, motiveren, activeren en verbinden. Kunstwerken van betekenis! De kunstenaars voelen zich erkend en blij wanneer je meer doet met hun kunst. Zij krijgen bovendien eerlijk betaald voor het gebruik van hun kunstwerk. 50% van de nettowinst komt ten goede aan hen. En dat voelt goed voor álle partijen! Daarom heet onze kunst: feels good art! 

Geluk houdt nooit op

Geluk is een proces dat nooit ophoudt.
Van nature hebben we de neigingom terug te vallen in oude, minder goede gewoonten. Daarom is het zinvol om met regelmaat geattendeerd te worden op waar het werkelijk om gaat: je innerlijke werkelijkheid. Waar je dus intrinsiek door gemotiveerd en gelukkig van wordt. Met kunst en citaten hoop ik je te blijven inspireren en te activeren de dingen te blijven doen en zeggen die bijdragen aan geluk! Van jezelf en anderen. Je draagt ook bij aan het geluk van de kunstenaars. Zij voelen zich erkend en worden ook gestimuleerd in hun zelfontplooiing. Happiness4all!

Op elk formaat en materiaal en met elk kunstwerk

Met feels good art kun je werkelijk alle kanten uit. Feels good art is op tal van manieren al toegepast: op behang, tafels, muren, vloeren, deuren, stoelen, banken, lampen, paraplu’s, serviesgoed, papieren bekertjes, zeildoek, koekblikken, etiketten, verpakkingen en natuurlijk op wens- en kerstkaarten. Er is heel veel mogelijk. Op elk formaat en materiaal en met elk kunstwerk naar wens. Alles is maatwerk. En dus wordt alles speciaal voor jou ontwikkeld. Zo kunnen we de kunstwerken, citaten en toepassingen kiezen die jou en jouw stakeholders het meest aanspreken. Meer weten? Neem een kijkje op www.feelsgoodart.nl, mail info@sympassion.com of bel mij op 0646 218161.

HAPPINESS4ALL-METHODE

Om ervoor te zorgen dat iedereen weer blij en gelukkig wordt van jouw organisatie heb ik de happiness4all-methode ontwikkeld. De methode helpt je om de waarde van je organisatie én het geluk van alle betrokkenen te vergroten. Het gevolg? Meer succes voor iedereen!

Alles valt en staat met de juiste mindset

De methode is gebaseerd op de 7 geluksprincipes. Alles valt en staat met de juiste mindset. Optimisme is niet voor niets het eerste geluksprincipe. Je moet echt begrijpen én voelen dat geluk de oorzaak van je succes is. En dat geluk bepaald wordt door de mate waarin mensen zich kunnen ontplooien. Iedereen heeft talent. Talenten komen pas echt tot bloei wanneer je ze de ruimte geeft. Alles groeit en bloeit onder de juiste condities. Ook klanten willen groeien. Geluk is wederkerig. Als medewerkers gelukkig zijn, kunnen ze ook klanten gelukkig maken.

optimistisch verhaal en horen én voelen wat jij écht kunt bijdragen aan hun geluk. Geen gebakken lucht. Authentiek!

Investeren in geluk loont

Veel organisaties focussen zich te veel op efficiency en te weinig op effectiviteit. Natuurlijk zijn er efficiencyslagen nodig om de kosten in bedwang te houden. Te ver doorgevoerde efficiency gaat echter ten koste van de effectiviteit. Efficiency betekent dat alles nog strakker wordt georganiseerd. Nog meer regels en procedures. Nog minder eigen inbreng, creativiteit, flexibiliteit en ruimte voor persoonlijke behoeften. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Alle puzzelstukjes passen in elkaar. We raken hierdoor steeds verder verwijderd van wat we nodig hebben om gelukkig te zijn: optimisme, authenticiteit, autonomie, sociale interactie, zingeving, vitaliteit en plezier. Wie niet gelukkig is, heeft grote kans te belanden in een burn-out of andere psychosomatische aandoening. Klanten worden ook niet gelukkig van medewerkers die niet lekker in hun vel zitten. En wie niet tevreden is, gaat naar een ander. Investeren in geluk loont. En het mooie is… je wordt er ook zelf gelukkiger van! Geluksmarketing: pure noodzaak!

Goedkoop is duurkoop

Goedkope leveranciers investeren over het algemeen weinig in relaties. Alles draait om efficiency. Ze zien medewerkers als productiemiddel en klanten als melkkoe. Er is nauwelijks of geen binding met de organisatie. Biedt een andere organisatie meer voor minder dan is de keus snel gemaakt. Het geluk is in dit soort – transactiegerichte – organisaties ver te zoeken. Geld – inkomen of prijs – is de belangrijkste drijfveer, maar…  geld maakt niet gelukkig.

 

 

 

 

Wil je gelukkigere collega’s en klanten?

Stel jezelf en je collega’s de volgende 4 vragen:

 1. waar zijn wij goed in en hoe versterken we elkaar?
 2. wie kunnen we hiermee gelukkiger maken?
 3. hoe kunnen we hen activeren met ons te werken?
 4. wat en wie hebben wij hiervoor nodig?

1. Waar zijn wij goed in?

Iedereen wordt gelukkiger wanneer je je talenten en vaardigheden kunt inzetten. Wat zijn jullie kernkwaliteiten? Succesvolle organisaties gaan uit van de kracht en de synergie van mensen. Wat zijn jullie talenten en vaardigheden en hoe versterken jullie elkaar? Hoe kunnen jullie samen optimaal van betekenis voor anderen zijn? Iedereen streeft – direct of indirect – naar meer geluk. Geluk is altijd het hogere doel. Mensen willen een beter – gezonder, gezelliger, zelfstandiger, actiever, gemakkelijker, duurzamer, interessanter – leven. Alles wat hieraan bijdraagt, maakt een beetje gelukkiger en voegt dus iets toe. Dé essentie van marketing. Toegevoegde waarde creëren! Hoe dragen jullie bij aan geluk met jullie kernkwaliteiten?

2. Wie maken wij gelukkiger?

De markt is grenzeloos. Je kunt niet iedereen gelukkiger maken. Durf keuzes te maken. Wie worden het meest gelukkig van jullie? En van wie worden jullie gelukkig? Van sommige klanten word je zelfs ongelukkig. Richt je hier niet langer op. Geluk is wederkerig. Je moet er allemaal gelukkiger van worden! Kies daarom doelgroepen die bij jullie passen. Mensen met min of meer dezelfde (kern)waarden. Gelijkgestemden. En focus je hierop.

3. Hoe kunnen we hen activeren met ons te werken?

Klanten willen herkenning. Het gevoel dat je hen begrijpt. Betrokkenheid. Verdiep je daarom grondig in je klanten. Ga de dialoog met ze aan. Zo krijg je inzicht in hun kracht, onvermogen, dromen, zorgen en waarden. Hierdoor heb je een beeld van hun wensen en behoeften en kun je beter inspelen op wat hen gelukkig maakt.

 4. Wat en wie hebben wij nodig?

Medezeggenschap
Ken elkaars kracht en onvermogen. Betrek leveranciers, collega’s én klanten bij oplossingen. Doe het samen. Mensen worden gelukkiger van medezeggenschap. Keuzevrijheid. Niemand danst graag naar andermans pijpen. Zelfsturende teams zijn in opkomst. Buurtzorg is hiervan een prachtig voorbeeld. Al jaren wordt de organisatie door de medewerkers als beste werkgever van Nederland beoordeelt. Bij Buurtzorg zijn geen managers. Medewerkers krijgen de ruimte om samen met hun directe collega’s de best mogelijk zorg te bieden in de wijk.

Sterke identiteit
Wat wil je uitstralen? Wat is jullie identiteit? Een identiteit komt vanuit het hart en dus van de mensen binnen een organisatie. Mensen zijn de organisatie. Sterke merken zijn vaak gebouwd rondom één kernwaarde. Alles ademt deze kernwaarde uit. Kernwaarden zouden in de genen moeten zitten van iedereen die voor en met de organisatie werkt. Relaties – privé en zakelijk – met heel andere waarden zijn gedoemd om te mislukken. Formuleer daarom een duidelijk DNA, draag dat consistent uit en kies voor mensen – medewerkers en klanten – met een vergelijkbaar DNA.

Bekendheid
Onbekend maakt onbemind. Je zult op het netvlies van je doelgroepen moeten komen. Met een sterke identiteit kun je in alles wat jullie doen en zeggen hetzelfde uitstralen. Zo bouw je aan een sterk merk. Wil je bijdragen aan de vitaliteit van mensen? Zorg dan dat alles wat in relatie gebracht wordt met jouw organisatie vitaliteit uitstraalt. Van logo tot verpakking. Van bedrijfsgebouw tot medewerker. Sluit alles op elkaar aan. Als alles klopt, leidt dat tot herkenbaarheid en een grote aantrekkingskracht op gelijkgestemden.

Passie
Je kunt veel investeren in je marketing en communicatie. Als je medewerkers niet gelukkig zijn, maak je klanten ook niet gelukkig. Daarom is werken aan geluk essentieel voor je succes. Mensen met passie maken het verschil. En daarom heet mijn bedrijf Sympassion. Sympathiek ondernemen met passie. Sterke merken zetten zich verder bijna altijd in voor maatschappelijke verbetering. Dat voelt goed! Voor iederéén.

WMO uitvoeren? 5 tips!

Gemeenten voeren de WMO uit. Zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen. En met welke organisaties. Is jouw organisatie erbij?

hoe kun je invloed uitoefenen?

De wijze waarop de WMO wordt uitgevoerd, verschilt per gemeente. Een gemeente kan voor een heel nieuwe aanpak kiezen of een bestaande aanpak. Wat kun je doen om invloed uit te oefenen op het beleid en de keuzes die gemeenten maken?

 1. voed gemeenten met informatie
  Gemeenten worden gevoed met informatie uit de markt en ervaringen van mensen. Daarom is het belangrijk om de toegevoegde waarden van jouw organisatie voor het voetlicht te brengen. Hoe maak jij het verschil voor mensen met een hulpvraag? Maak inzichtelijk wat jullie dienstverlening oplevert. Laat cliënten aan het woord. Wat heb je concreet voor ze betekend?
 2. zorg dat je zichtbaar bent voor gemeenten
  Iedereen wordt overspoeld met communicatieboodschappen, ook ambtenaren. Eén gesprek of het toesturen van een brochure is écht niet voldoende. Het is de kracht van de herhaling die telt. Zorg er dus voor dat je met regelmaat iets van je laat horen. Persoonlijk, per post, per mail. Ook positieve berichten in de media tellen mee.
 3. maak gebruik van gemeentelijke communicatiemiddelen
  Gemeenten  doen ook zelf het een en ander om in contact met jullie organisatie te komen. Ze organiseren bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten en hebben een website voor de Wmo. Maak er gebruik van! Het valt mij op dat tal van regionale zorg-en welzijnsaanbieders nog niet op www.mijn-zorggids.nl/ staan. Een gemiste kans.
 4. laat voelen wat jouw organisatie betekent
  Communiceren is meer dan zeggen en schrijven. Ga niet alleen in gesprek met wethouders en beleidsmedewerkers op het gebied van zorg en welzijn. Laat ze ook voelen wat jullie dienstverlening voor mensen betekent. Organiseer een activiteit waar cliënten en ambtenaren elkaar ontmoeten en samen iets ondernemen. Zo heeft Daelzicht Atelier Ut Atteljee in Beek ambtenaren van de gemeente Beek uitgenodigd om samen met cliënten een vogelhuisje te beschilderen. Tijdens deze activiteit ontstonden de mooiste gesprekken en voelden ambtenaren aan den lijve de noodzaak van dit creatieve dagbestedingscentrum.
 5. breng ambtenaren en cliënten met elkaar in contact
  Nodig ook eens cliënten uit bij een gesprek met ambtenaren en laat hen in hun eigen woorden vertellen wat jouw organisatie voor ze doet. Je kunt hun verhalen ook vastleggen op film zodat je deze ook op andere plaatsen kunt laten zien.
 6. ga samenwerken met andere zorg- en welzijnsaanbieders
  Samen bereik je meer dan alleen. Er is momenteel veel overlap in het aanbod van zorgaanbieders. Door samen te werken kan iedere organisatie worden ingezet op haar kracht. Dat komt ook het resultaat ten goede.

Passie grote drijfveer in succesvolle organisaties

Mensen veranderen, wensen en behoeften veranderen. Ook de overheid verandert. De transitie van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij is in volle gang. De overheid wil meer aan de markt zelf over gelaten. Een terugtrekkende overheid biedt organisaties, die inspelen op de vraag in de markt en die willen samenwerken, nieuwe marktkansen.

KRACHTIG SAMENWERKEN

Mensen en organisaties hebben elkaar nodig. Niemand heeft alle wijsheid in pacht. Daarom is het belangrijk om elkaars kracht te kennen. Wat is de kracht van jouw organisatie? En welke mensen en organisaties heb je nodig om nog beter in te kunnen spelen op de vraag in de markt? Focus je op je eigen kracht en maak gebruik van de kracht van anderen. Krachtig samenwerken.

PASSIE

Passie is de grote drijfveer van succesvolle mensen en organisaties. Mensen met passie zijn enthousiast en betrokken, voelen zich verantwoordelijk, doen net dat stapje meer en inspireren anderen. Passie komt van binnenuit. Ik denk niet dat mensen gepassioneerd raken door een hogere omzet. Wel door samen te werken en doelen te bereiken. Iedereen in zijn of haar kracht. Met passie wordt samenwerken een feest! En vergroot je je marktkansen!

Kwaliteit van leven zou centraal moeten staan

In veel zorgorganisaties gaat het nog te veel over procedures, regels en kosten.  Er wordt wel veel over mensen gesproken, maar staan mensen ook écht centraal? Wanneer je mensen echt centraal stelt dan zou je focus moeten zijn: het meest optimale resultaat voor de cliënt willen bereiken. En wat willen mensen? Kwaliteit van leven!

Markt- en cliëntgericht
Zorgorganisaties moeten markt-en cliëntgerichter gaan denken en doen. Hoe? Door veel meer de dialoog aan te gaan met de mensen op de werkvloer én met cliënten zelf. Zij weten als geen ander wat écht nodig is voor meer kwaliteit van leven! Kwaliteit van leven heeft verschillende aspecten waarvan goede zorg er een is. Ook de omgeving en bijvoorbeeld een zinvolle dagbesteding dragen bij aan de kwaliteit van leven.

Doen waar je goed in bent
Zorgorganisaties hebben in het verleden allerlei diensten aangeboden die niets met zorg te maken hebben zoals vastgoed, catering, groenonderhoud en schoonmaak. Je ziet dat zorgorganisaties steeds vaker deze diensten gaan outsourcen. Een verstandige keuze. Zo kunnen organisaties vooral doen waar ze goed in zijn: zorg verlenen.

Flexibele organisatie
Spreekt deze aanpak jou aan? De aanpak heeft nog veel meer voordelen. Je zorgt er namelijk voor dat je organisatie flexibeler wordt en dus beter kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Wel zou je als eis kunnen stellen dat de leveranciers waarmee je werkt aan social return doen. Door bijvoorbeeld cliënten een zinvolle dagbesteding aan te bieden.

Specialiseer en excelleer!
Door vooral te doen waar je goed in bent, kun je je specialiseren én excelleren op een bepaald gebied. Hiermee kun je je beter onderscheiden in de markt en vergroot je je marktkansen.

Samenwerking bevorderen
Zorgverleners zouden ook veel meer kunnen samenwerken. Om kosten te besparen maar ook om nieuwe concepten te bedenken waarmee de kwaliteit van leven van mensen kan worden vergroot. Kijk wat er in de markt gebeurt. Nieuwe concepten dienen zich aan en de digitale mogelijkheden breiden zich uit. Niet veranderen is geen optie meer. Zo kun je de continuïteit van je organisatie niet waarborgen. Met cliënten écht centraal stellen wel!

Website & folders voor Stapp

Sympassion heeft een nieuwe website en folders voor Stapp gemaakt. Er zijn twee folders: een voor cliënten en een voor opdrachtgevers.

Folder opdrachtgevers

Bij Stapp staan mensen centraal. En dat is te zien in de folders. Op  alle foto’s staan mensen van Stapp, cliënten of opdrachtgevers. Dat maakt de folders herkenbaar én persoonlijk.

Voor- en achterkant van de folder voor bedrijven

Kopie van stapp opdr folder voor en achterkant 01072013

 Website van Stapp: www.stapp.nl

stapp

Folder voor zorgmanege

Sympassion heeft de folder van Zorgmanege De Vrijbuiters in Apeldoorn gemaakt. Patricia Harmsen, directeur van de zorgmanege: “We zijn écht heel blij met de folder. We hadden eigenlijk geen idee wat er allemaal bij een folder komt kijken. Alexandra heeft ons door het hele proces geleid. Ze heeft heel goed onze toegevoegde waarden naar voren weten te halen en verwoord. We hebben zelf de foto’s laten maken, maar ook hierin heeft ze ons gecoacht. Verder heeft ze ook de vormgeving gedaan en het drukwerk geregeld. Super dat ze werkelijk alles kan op dit gebied. Dat is niet alleen erg prettig, maar schilt ook enorm in de kosten!”

folder

drukwerk vrijbuitersfolder binnenkant 30062013 klein

 

Orbis kleedt gebouw aan met feels good art

Kopie van lange gangOrbis Huishoudelijke Hulp heeft haar kantoor in Sittard met feels good art aangekleed. De kunst is van Daelzicht Atelier Ut Atteljee in Beek. Naast diverse échte kunstwerken zijn er ook enkele reproducties gemaakt. Een reproductie is zelfs 60 x 600 cm. De kunstenaars van Ut Atteljee worden binnenkort uitgenodigd door Orbis om een kijkje te komen nemen.

Kopie van febr.2013 019

 

Nieuwe folder feels good art

widget feels goodFeels good art is vrolijke, kleurrijke en vaak ontroerende kunst die gemaakt is door mensen met een handicap of ziekte. Afbeeldingen van de kunstwerken kunnen worden toegevoegd aan wens- en uitnodigingskaarten, serviesgoed, dienbladen, kalenders, verpakkingen, websites, T-shirts, behang en nog veel meer. Je kunt de kunstwerken ook kopen of een reproductie laten maken. Feels good art brengt meer kleur en warmte in onze samenleving. Je laat bovendien zien dat je maatschappelijk betrokken bent. De kunstenaars zijn trots en voelen zich erkend. De hele netto komt verder ten goede aan mensen met een beperking. Zo draag je bij aan hun verdere ontwikkeling en welzijn. Feels good art heeft een nieuwe huisstijl en folder. De folder kun je hier gratis bestellen. De huisstijl is gemaakt (en gesponsord!) door het vormgeversduo Bonné + Jan in Maastricht.