De kracht van de dialoog

Communiceren is tweerichtingsverkeer: een dialoog. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Communiceren begint met luisteren en begrijpen; dat opent de dialoog. Om dingen voor elkaar te krijgen, moet je weten wat er speelt. Daar is een dialoog voor nodig met álle betrokken partijen.

iederéén telt mee!

Bij een dialoog hebben alle partijen de kans hun standpunt of gevoelens naar voren te brengen. Zo leer je elkaars wensen, behoeften, ideeën en toegevoegde waarden kennen. Dát creëert betrokkenheid. Betrokkenheid is nodig om elkaar te begrijpen. Begrijpen wat je voor de ander kunt betekenen vanuit je passie en betrokkenheid.

betrokkenheid

Betrokkenheid is de sleutel tot succes. Waarom? Geen enkel marketing-, communicatie- en PR-middel is duurzaam effectief wanneer de mensen in en rondom je organisatie niet betrokken zijn. Het wordt namelijk snel stil wanneer na een ‘succesvolle’ marketingactie je telefoon roodgloeiend staat en de telefonisten kort van stof zijn. En je kunt een prachtige brochure of website laten maken met mooie beloftes. Wanneer de mensen in je organisatie niet weten en waarmaken wat er in de brochure of op de website staat dan creëer je ontevreden klanten én medewerkers. Dat komt je imago niet ten goede. Een goed marketing-, communicatie- en PR-beleid begint bij het creëren van betrokkenheid.