Geluksonderzoek

Wereldwijd zijn er duizenden studies gedaan naar geluk (2016 World book of Happiness e.a.). Mensen komen tot bloei wanneer ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Aristoteles wist dit bijna 2500 jaar geleden treffend te verwoorden…

Je bent gelukt als mens wanneer je potentieel dat in je zit, zoveel mogelijk tot bloei laat gekomen. Dat is je eigen verantwoordelijkheid en je hoogste doel in je leven.

Aristoteles (384 – 322 v. C)

Wie bloeit, voelt zich gelukkig. En vice versa. Je mentale, psychische, sociale en fysieke vermogens nemen toe waardoor ook je gezondheid,  betrokkenheid, creativiteit, innovatief vermogen en productiviteit toenemen. Dat leidt tot betere resultaten voor alle betrokkenen.

Wat maakt mensen gelukkig?

Als we beter weten wát mensen gelukkig maakt, kunnen wij meer mensen tot bloei brengen. Daarom is het zinvol om te weten wat jouw organisatie al doet aan het bevorderen van geluk. En wat de mensen zelf nu al doen. De resultaten uit de geluksonderzoeken en andere, vaak eeuwenoude, wijsheid over geluk heb ik voor je samengevat in zeven geluksprincipes: possitiviteit, authenticiteit, autonomie, betekenisvolle doelen, sociale verbondenheid, vitaliteit en wederkerigheid. Deze principes zijn universeel en gelden altijd en overal voor iedereen.

Geluksscan

Om een aardig beeld te krijgen van de kwaliteit van de voedingsbodem waarop mensen in en rondom jouw organisatie tot bloei kunnen komen, heb ik een scan ontwikkeld. Op basis van deze scan weet je waar jouw organisatie staat en kun je geluk en dus menselijke bloei verder bevorderen.

Organisaties die de geluksprincipes toepassen, halen meer uit hun potentieel en realiseren daardoor meer voor anderen. Daardoor vergroot je de aantrekkelijkheid – en dus de marktwaarde en het succes – van je organisatie én het geluk van alle betrokkenen. Mensen voelen zich organisch tot je organisatie aangetrokken.

 

 

 

happy people, happy companies, happy world!