Het nieuwe werken

De kern van het nieuwe werken is dat u mensen afrekent op hun resultaten. Waar ze hun werk doen om tot resultaten te komen, zou niet uit mogen maken. Medewerkers krijgen zo meer vrijheid waardoor er een betere balans ontstaat tussen werk en privé. Dat leidt tot meer betrokkenheid, betere ideeën, een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim. Bovendien is er ook minder woon-werkverkeer. En dat is weer goed voor het milieu!

Of het nieuwe werken slaagt, is afhankelijk van de interne organisatie. Organisaties met veel bureaucratie, slecht management en weinig samenwerking zullen eerst intern de zaken op orde moeten brengen. Voor het nieuwe werken hebt u namelijk wel goed leiderschap, samenwerking en verantwoordelijkheidsgevoel nodig.