Huidig kapitalisme maakt mensen ziek en zwak. Humaan kapitalisme maakt mensen gezond en sterk!

De meeste organisaties zijn gericht op het vergroten van het financieel kapitaal. Niet op het vergroten van het menselijk en natuurlijk kapitaal. Geld is niet onbelangrijk en is simpelweg nodig. Een te grote focus op geld staat haaks op duurzaam geluk en succes. Een te grote focus op geld maakt mensen ziek en zwak in plaats van gezond en sterk.

Geluk vergroot financieel kapitaal

Gelukkige mensen functioneren beter. Dat komt paradoxaal ook het financieel kapitaal ten goede. Met een te grote focus op geld gaan mensen juist minder goed functioneren. Als geld de drijfveer is, halen de meeste mensen niet het beste uit zichzelf. De motivatie komt niet van binnenuit. De stress neemt toe. Veel mensen krijgen psychosomatsche klachten als ze alleen als middel (human resource) worden ingezet en niet meer als mens (human being) worden gezien. Ieder mens wil gelukkig zijn. Hoe meer je doet wat je goed kunt en belangrijk vindt, hoe gelukkiger je wordt.

Angst & onwetendheid

Waarom blijven we hangen in situaties die niet bevredigend zijn? Het antwoord? Angst en onwetendheid! We weten niet (meer) dat het ook anders kan. We hebben een te negatief of juist een te positief zelfbeeld. We kennen onze échte kwaliteiten vaak niet (meer). We zijn bang voor het verlies van een goed inkomen, voor het onbekende en frappant genoeg: voor teveel vrijheid. We laten ons dan liever leiden door een manager, bestuurder of partner die de weg wijst, dan dat we de regie over ons leven zelf in handen nemen. Of we zijn te druk met alles en iedereen en nemen niet meer de tijd om even stil te staan en te reflecteren op waarom we eigenlijk doen wat we doen. Herkenbaar? Maak jij wel altijd je eigen keuzes op het werk en/of privé? De meesten onder ons in ieder geval niet.

Human Kapitalisme

Wat het kapitalisme nodig heeft, is een focus op het menselijk kapitaal. Er ontstaat dan een ‘human kapitalisme’. Tot mijn grote verrassing introduceerde de Amerikaanse presidentskandidaat Andrew Yang in 2019 het ‘human centered capitalisme’. Zijn visie:

Mensen zijn belangrijker dan geld. En dus zou de focus in de economie het maximaliseren van het welzijn van mensen moeten zijn.

Ik hoop van harte dat in Amerika een menselijkere wind door de economie gaat waaien. De wereld is in ieder geval langzaam aan het veranderen. Waar een paar jaar geleden nog lacherig werd gedaan over geluk, zeggen steeds meer Nobelprijswinnaars, politici, economen, wetenschappers, topexecutives en presidentskandidaten nu dat we niet geld, maar geluk beter overal centraal kunnen zetten. Geluk is niet langer meer het domein van de softe sector. Wetenschappen zoals economie en psychologie groeien wereldwijd naar elkaar toe. Idealisme wordt steeds meer verbonden met realisme en vice versa. Hoe meer geluk het uitgangspunt wordt, hoe meer we groeien naar een gelukseonomie. In 2019 publiceerde ik een boek met deze titel: De Gelukseonomie.

Booming business

Geluk is nu zelfs het meest besproken en bediscussieerde onderwerp ter wereld. Hoe meer over geluk wordt gepraat en geschreven, hoe meer mensen gaan nadenken over hun eigen geluk. En dat van de mensen om hen heen. Google je nu op ‘geluk’, dan krijg je 18.600.000 zoekresultaten. Op ‘happiness’ zelfs 584.000.000. Bij bol.com kun je 5000 artikelen kopen rondom het thema geluk. We krijgen steeds meer geluksprofessoren, gelukscoaches, happiness officers, gelukslessen, geluksfestivals, geluksplekken, gelukswandelingen, geluksbudgetten, geluksauteurs en theatershows rondom het thema geluk. Topexecutive en technoloog Mo Gawdat, Chief Business Officer van Google, schreef een boek voor bèta’s over geluk: ‘De Logica van Geluk’. Hogeschool Fontys is in 2018 een geluksopleiding gestart. De Erasmus Universiteit kwam al eerder met een studie ‘Het Rendement van Geluk’. De Verenigde Naties hebben een Internationale Dag van het Geluk ingesteld: 20 maart. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) schreef in 2012 de publicatie ‘Sturen op geluk’. In 1990 werd er nog nauwelijks (wetenschappelijk) gepubliceerd over geluk. Nu zijn er honderden geluksonderzoeksrapporten. In ‘The World Book of Happiness’ delen 100 geluksexperts uit alle windstreken hun kennis over geluk. Allemaal bedoeld om ons bewust te maken van de effecten van geluk en te helpen gelukkiger te worden. Geluk is booming business! Herman Van Rompuy gaf, als voorzitter van de Europese Raad, aan alle wereldleiders ‘The World Book of Happiness’. Zijn verzoek:

Ik vraag u om geluk van mensen bovenaan de politieke agenda te zetten.

Als we beter inzicht hebben in wat ons gelukkig maakt, kunnen we ons eigen leven, het overheidsbeleid en het beleid van organisaties aanpassen.

WAT LEVERT GELUK OP?

Gelukkige mensen denken en doen actief mee en doen wat ze doen met plezier en passie. Dat creëert bevlogenheid. Bevlogen medewerkers presteren tot wel 20% beter en zijn 15% productiever dan medewerkers die niet bevlogen zijn (Effectory 2018). Gallup rapporteert vergelijkbare cijfers: 17% productiever en 21% winstgevender. De omzet, de winstgevendheid, de groei en dus de (aandelen) waarde nemen met meer gelukkige en bevlogen stakeholders organisch toe. Uit allerlei cijfers blijkt echter dat veel medewerkers niet erg gelukkig zijn op het werk. 88% van de medewerkers in Nederland is niet betrokken (Gallup 2017). Wil je betere en duurzamere resultaten? KISS GELUK!

Samenleving 
Ook de samenleving als geheel heeft baat bij gelukkige mensen: minder kosten (o.a. zorgkosten), meer opbrengsten (o.a. door hogere productiviteit), meer betrokkenheid en meer kwaliteit om problemen adequaat op te kunnen lossen. De feiten:

  • 70 tot 90% van alle ziekmeldingen heeft geen fysieke oorzaak (NVAB 2016). De oorzaak is dus vaak psychosomatisch en zit tussen de oren. Geluk zit ook tussen de oren. Geluk is een reeks positieve gedachten die je samen een goed en soms zelfs een verrukkelijk gevoel geven.
  • Meer dan een miljoen mensen zijn depressief (CBS 2016).
  • 25% van alle circa 8,4 miljoen ziekmeldingen per jaar is gerelateerd aan werk (CBS 2017). 2,1 miljoen ziekmeldingen dus!!!
  • Van degenen die hun gezondheid als zeer goed ervaren, is 94% gelukkig en slechts 1% ongelukkig. Deze getallen worden lager wanneer de gezondheid vermindert. Van degenen die hun gezondheid als slecht tot zeer slecht beoordelen, is 58% gelukkig en 42% niet gelukkig (CBS 2017).
  • Van de mensen die wekelijks sporten zegt 89,4% tevreden te zijn met zijn leven tegenover 80,3% van de mensen die niet vaak sport. Wie met regelmaat sport heeft zowel een betere lichamelijke als psychische gezondheid. 76% van de mensen die wekelijks sport zegt tevreden te zijn met zijn gezondheid tegenover 60,9% die nauwelijks sport (CBS 2017).

Kortom, geluk bevorderen is meer nodig dan ooit. Heb je vragen of opmerkingen, wil je meer weten of ondersteuning om geluk in jouw organisatie te bevorderen? Bel, mail, schrijf of kom langs.

info@sympassion.com
0646-218161
Parkweg 4
5282 SM BOXTEL

Bewerk