kracht ontdekken

Jullie kracht komt vanuit de identiteit, de ziel, van jullie organisatie. Een identiteit geeft aan hoe jullie denken, voelen en doen. Een identiteit komt vanuit het hart en dus van de mensen binnen een organisatie. Mensen zijn de organisatie.

kernwaarden

Een belangrijk onderdeel van een identiteit zijn de kernwaarden. Mensen voelen zich van nature meer verbonden met mensen en organisaties die min of meer dezelfde kernwaarden hebben. Dat geldt voor medewerkers, maar ook voor klanten! Daarom begint het ontdekken van de identiteit van een organisatie bij het vaststellen van de kernwaarden van de medewerkers. Wat vinden zij belangrijk?

stel de identiteit van je organisatie vast

Bij het vaststellen van een identiteit komen de volgende vragen aan bod:

  • Wie zijn jullie?
  • Wat vinden jullie belangrijk?
  • Wat zijn jullie drijfveren?
  • Hoe kijken jullie aan tegen marktontwikkelingen en trends?
  • Welke talenten en capaciteiten hebben jullie in huis?
  • Waar zijn jullie samen sterk in?
  • Hoe versterken jullie elkaar?
  • Wat betekenen jullie voor klanten?

Ik help je graag dit proces te begeleiden door – samen met jullie – grondig jullie kwaliteiten, kernwaarden en synergie tussen de medewerkers te analyseren en te verbinden aan de wensen en behoeften van klanten. Samen bepalen we jullie kernwaarden, missie, visie, sterke en zwakke kanten en het onderscheidend vermogen van de organisatie.

gewenste identiteit

Zijn jullie tevreden met wie jullie zijn of wil je werken aan een gewenste identiteit? In het laatste geval formuleren we de gewenste identiteit en maken we met alle betrokkenen een plan van aanpak om de individuele kracht en de synergie tussen mensen te versterken. In samenwerking met een verandercoach kan ik ook dit proces begeleiden.