pakkende missie

Een missie geeft aan waar je voor staat. Waarom is jouw organisatie op aarde? Wat voegt jouw organisatie toe in deze wereld? De meeste organisaties leggen in hun communicatie de nadruk op wat ze allemaal doen. Ze sommen op welke zorg, ondersteuning en begeleiding ze bijvoorbeeld bieden. Waarom ze dat doen, is vaak niet helder. Het komt veel sterker over wanneer je zegt:

Wij willen mensen met een verstandelijke handicap helpen het maximale uit hun leven te halen.

of

Wij bieden kinderen een veilige en stimulerende omgeving waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Een inspirerende missie die je direct een goed gevoel geeft, toch? Door een missie kort, krachtig en enthousiasmerend te maken, is de missie voor iedereen te onthouden en kun je deze als centrale boodschap in je communicatie gebruiken.

weinig organisaties met een inspirerende missie

Niet veel organisaties hebben een inspirerende missie die tot de verbeelding spreekt. Veel missies zijn lang, saai en abstract en nauwelijks bekend bij de medewerkers, laat staan (potentiële) cliënten. Daarom leeft de missie in veel organisaties niet en krijg je reacties zoals:

  • Was het niet …
  • Iets met betrokken en klantgericht …
  • Zijn dat niet die woorden onder ons logo …
  • Ik heb hem laatst nog gehoord, maar wat was het nu ook alweer …

Een gemiste kans!

sterke missies

Een sterke missie zorgt voor houvast, duidelijkheid, verbondenheid en alle neuzen in dezelfde richting. Een sterke missie geeft aan waar jouw organisatie voor staat en komt, als het goed is, uit het hart. Een missie is ook een leidraad in lastige tijden, als de missie tenminste beklijft en uitgedragen wordt door de meeste medewerkers. Medewerkers zullen zich moeten identificeren met de missie en de kernwaarden van je organisatie! Kernwaarden zijn nodig om de missie gestalte te geven.

Iedere missie is terug te brengen tot één kernzin; waar het écht om gaat:

Sympassion
Mensen gelukkiger en organisaties succesvoller maken door ze te helpen hun échte kracht te ontdekken én uit te dragen.

Stapp
Mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of psychische beperking bemiddelen naar werk dat écht bij hen past.

Relim
Mensen met langdurige psychiatrische of psychische problemen helpen hun dromen en ambities waar te maken.

Crisis Support Team
Organisaties helpen risico’s te beperken en in geval van een crisis zo snel mogelijk de crisis beheersen en de schade (waaronder de reputatie) te beperken waardoor de continuïteit wordt gewaarborgd.

War Child
Oorlogskinderen helpen hun toekomst te verbeteren.

Rode Kruis
Voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook.

Coca Cola
To refresh the world
To inspire moments of optimism and happiness.
To create value and make a difference.

bestaansrecht

Een missie geeft ook het bestaansrecht aan van de organisatie; waarom zijn we op aarde?

Sympassion
Organisaties die hun échte kracht niet kennen, kunnen zich niet onderscheiden en vallen daardoor niet op in de markt of communiceren zaken die ze niet kunnen waarmaken.

Rode Kruis
Mensen zouden anders niet of slecht overleven.