resultaatgericht

Wat wil en kan jouw organisatie voor wie betekenen? Wat is je doel, je missie? Dat zijn altijd de eerste vragen die ik je stel. Mijn blik is gefocust op het eindresultaat.

Om je marktkansen te vergroten, heb je een duidelijke missie nodig. Waar staat jouw organisatie voor? Een missie geeft richting aan en zorgt voor houvast en verbondenheid. Een missie moet uiteraard wel passen in deze tijd en in (veranderende) behoeften en wensen van een bepaalde doelgroep voorzien. Bovendien moet minimaal 80% van je medewerkers waar kunnen en willen maken dát wat in de missie wordt beloofd. Alleen zo kun je de marktkansen van je organisatie duurzaam vergroten. Extern winnen, is intern beginnen.

interne communicatie

Zo is voor het verbeteren van de interne communicatie de bereidheid van medewerkers nodig. Voelen zij zich verantwoordelijk om beter of anders te communiceren en te functioneren? Of worden zij hiervoor verantwoordelijk gesteld? Dat is iets heel anders.

cultuurverandering

Kernwaarden bepalen de identiteit van de organisatie. Hebben de meeste medewerkers binnen jouw organisatie dezelfde kernwaarden? En komen deze kernwaarden overeen met wat de organisatie uitdraagt? Wanneer er grote verschillen zitten tussen de huidige identiteit en de gewenste identiteit is een cultuurverandering nodig. Daarom werk ik samen met verandercoaches.

marketingcommunicatie

Ook bij marketingcommunicatie gaat het om gedrag. Medewerkers zullen moeten waarmaken wat de organisatie extern communiceert.

doelstellingen formuleren

Doelstellingen behoren SMART te worden geformuleerd: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

SMART-doelstellingen geven de richting aan en welke resultaten wanneer moeten worden bereikt.

Marketing- en communicatiedoelstellingen zijn gebaseerd op de organisatiedoelstellingen. Er zijn vier soorten marketingcommunicatiedoelstellingen. Doelstellingen gericht op:

  1. informeren (weten)
    Onbekend maakt onbemind. Daarom moet je je doelgroep allereerst laten weten dat je organisatie bestaat en wat je organisatie doet, onderscheidt en belangrijk vindt. Focus op de échte kracht van je organisatie.Iedereen in de Westelijke Mijnstreek kent het Orbis Medisch Centrum. Maar wie weet waar het ziekenhuis écht goed in is? En wat de kernwaarden zijn? Het is lang niet meer vanzelfsprekend dat iedereen in de Westelijke Mijnstreek automatisch voor het Orbis Medisch Centrum kiest. Mensen gaan steeds meer op zoek naar de zorg die bij ze past.
  2. enthousiasmeren (vinden)
    Mensen willen zich aangesproken voelen, zich verbonden voelen met jouw organisatie. Verdiep je daarom in je doelgroep. Wat zijn hun behoeften en wat vinden ze belangrijk (kernwaarden)? Daar kun je mensen mee enthousiasmeren.
  3. activeren (doen)
  4. behouden (waarderen)