samen

Door samen te werken, kan iedereen zijn of haar kracht inzetten. Bovendien verbind je netwerken aan elkaar. Door samen te werken, vergroot je dus je marktkansen.

samenwerking in de zorg

Er komen steeds meer ondernemers in de zorg. En ook zorgorganisaties gaan steeds commerciëler denken én doen.  Zo wordt steeds vaker onrendabele zorg afgestoten. Om toch alle zorg aan te kunnen bieden in de regio, is overleg en samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties in een regio nodig. Waar en door wie wordt welke zorg verleend? Zorgorganisaties kunnen daardoor steeds meer doen waar ze écht goed in zijn. En dat is goed nieuws voor de patiënt!

Ook de gehandicaptenzorg in Limburg ziet het nut van samenwerking in. SGL zorg heeft het voortouw genomen om netwerkbijeenkomsten in Limburg te organiseren.

samenwerking in het onderwijs

Een vergelijkbare ontwikkeling zien we in het onderwijs en bij welzijnsorganisaties. Onder het mom ‘Weer Samen naar School’ worden ook in het onderwijs op regionaal niveau afspraken gemaakt wie bepaalde zorgleerlingen het beste kan begeleiden. Dat leidt tot steeds meer samenwerkingsverbanden.