marktonderzoek

Marktonderzoek is nodig om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van jullie (potentiële) cliënten, de aanpak van andere aanbieders en de kansen en bedreigingen voor jullie organisatie. Gegevens uit het onderzoek kunnen worden verwerkt in een SWOT-analyse. Zo wordt helder wat de kracht van jullie organisatie is en waaraan de organisatie nog moet werken om haar doelstellingen te realiseren. 

SWOT-analyse

De SWOT-analyse geeft een analyse van de sterkten en zwakten van de organisatie en de kansen en bedreigingen in de markt. Je kunt het beste mensen uit de hele organisatie erbij betrekken. En (potentiële) cliënten. Hierdoor winnen de analyses aan kracht (meer invalshoeken, meer kennis) en aan draagvlak (begrip voor elkaars inzichten en noodzakelijke veranderingen).