trends & ontwikkelingen

Door trends en ontwikkelingen veranderen wensen, behoeften en mogelijkheden van mensen en organisaties. Dat betekent dat jouw organisatie moet mee veranderen. Doe je dat niet, dan komt de continuïteit van je organisatie in gevaar. Welke trends en ontwikkelingen zijn voor jouw organisatie van belang? Hieronder tref je, in willekeurige volgorde, een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen aan.

Macroniveau

Op macroniveau gaat het om trends en ontwikkelingen in de maatschappij. Belangrijke maatschappelijke trends zijn:

 • participatie: groeiende behoefte aan meedenken en meedoen (participatiemaatschappij)
  Consumenten willen meedenken. Steeds meer organisaties hebben een denktank in de vorm van een cliëntenraad of (ouder)commissie. De overheid promoot de participatiemaatschappij en wil dat iederéén meedoet.
 • dematerialisering: groeiende behoefte aan zingeving, onthaasting, kwaliteit van leven
  In de wereld ging het jarenlang om harde waarden. Winst en aanzien door materiële status overheersten. Nu is er een tegenreactie ontstaan in de vorm van zingeving, onthaasting, slow (food, management e.d.), ‘er toe doen’, kwaliteit van leven, duurzaamheid. Immateriële waarden.
 • duurzaamheid: groeiende behoefte aan hergebruik, energiebesparing, natuurlijke grondstoffen
 • authenticiteit: mensen willen een eerlijk en transparant verhaal; geen gebakken lucht en sociaal en/of green washing
 • informatisering: overkill aan informatie, grote behoefte aan structuur en overzicht
  We hebben te maken met een veelheid aan alles, een veelheid aan informatie, een veelheid aan keuzes. Er is veel ruimte voor veel verschillende visies, merken en bedrijven. Het gaat meer en meer om toegang tot de juiste bronnen en informatie en hoe de punten met elkaar verbinden. Er is niet één bron, er zijn er heel veel. We gaan van één waarheid naar veel waarheden en van een mono-benadering naar een multi-benadering.
 • regionalisering: groeiende behoefte aan wij-gevoel
  Regionalisering is een antwoord op globalisering. Wie zijn we? Waar ligt onze identiteit? Regionalisering uit zich in het Oranjegevoel bij sportwedstrijden, de populariteit van het Koningshuis, de interesse voor onze geschiedenis en de toenemende belangstelling voor streekproducten.  Evenementen zoals de open monumentendagen, carnaval, demonstraties van oude ambachten en proeverijen van streekproducten zijn momenteel populair.
 • vergrijzing
  Door de toegenomen levensverwachting en het afgenomen geboortecijfer, hebben we te maken met een ‘dubbele vergrijzing’. In 2030 zal meer dan één op de drie inwoners van Nederland boven de 55 jaar zijn. In 2005 was dit één op de vier. De generatie die nu oud wordt, de babyboomers, zijn een eigenwijze generatie: kritisch en zelfverzekerd. Om de zorg betaalbaar te houden en om vacatures te vervullen, wordt de pensioenleeftijd verhoogd.
 • risicobeheersing
  Hoewel we in een welvarend land leven, zijn er risico’s waar we geen invloed op hebben. We zijn bang geworden om onze verworvenheden kwijt te raken en minder gewend om tegenslagen te incasseren. We willen zekerheid! En gaat er iets mis, dan is daar de schadeclaim om de kosten en het leed te verzachten. Maatschappelijke risico’s staan, na de aanslagen op 11 september, de moorden op Fortuin en Van Gogh weer bovenaan de agenda. Organisaties kunnen hierop inspelen door zekerheid te bieden in de vorm van bijvoorbeeld garanties. Maar ook door serieus werk te maken van risicomanagement. Veilige werkomstandigheden bieden voor medewerkers en gevaren waar mogelijk elimineren. Medewerkers maar ook de omgeving van uw organisatie verwachten dat u open bent over de risico’s en aangeeft wat u doet om risico’s weg te nemen (= risicocommunicatie).
 • polarisering
  De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid bij de burger zoals het pensioen en de zorgverzekering. De organisaties die deze diensten verlenen, zijn geprivatiseerd. Hierdoor is er concurrentie gekomen en bepalen burgers zelf waarvoor ze kiezen. Internet is een belangrijk medium om een keuze te kunnen maken.  Denk aan vergelijkingswebsites. Echter, niet iedereen heeft de beschikking over internet.  De verschillen worden daardoor alleen maar groter tussen mensen met en zonder toegang tot internet, tussen oude en nieuwe Nederlanders, tussen mensen van verschillende generaties.

Mesoniveau

Op mesoniveau draait het om de markt waarin jouw organisatie zich begeeft. Weet wat er in de markt gebeurt en leer van goede voorbeelden. Iedere markt bestaat uit drie belangrijke spelers:

 1. de klant (consument of bedrijf). Wat wil de klant?
 2. de concurrent. Wat maakt jouw product bijzonder/ onderscheidend ten opzichte van de concurrent?
 3. de spelers in de bedrijfskolom.

Microniveau
Op microniveau gaat het om je eigen organisatie. Wat zijn de bedrijfscultuur, kernwaarden, missie, visie, ambities en identiteit van de organisatie?