Nieuwe inzichten, andere kwaliteiten

We krijgen steeds nieuwe inzichten. Hierdoor veranderen behoeften en wensen van mensen en organisaties. Neem de welzijnssector. Welzijnswerkers waren vroeger de redders in nood. En in de zorg werd vooral veel gepamperd. De zorg- en welzijnsconsument had verder niet zoveel te kiezen.

participatiemaatschappij

De overheid promoot nu de participatiemaatschappij en wil de zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen vergroten. De budgetten nemen bovendien af en de concurrentie toe.

nieuwe aanbieders

Nieuwe, marktgerichtere aanbieders spelen in op deze veranderingen. Traditionele zorg- en welzijnsorganisaties kondigen daarentegen massa-ontslagen aan. Wil je als zorg- of welzijnsorganisatie overleven dan zul je marktgerichter én efficiënter moeten gaan werken.

als er iets te kiezen is, moet je je onderscheiden

andere kwaliteiten en kernwaarden

Dat vraagt niet alleen om andere kwaliteiten van zorg- en welzijnsmedewerkers: pro-actieve, verbindende, oplossingsgerichte en stimulerende kwaliteiten. Mensen met andere kernwaarden.