Positionering en nieuwe slogan Relim

Sympassion heeft Relim geholpen bij haar positionering: Relim is een geaccrediteerd leerwerkbedrijf met meer dan twintig leerwerkplaatsen in Zuid-Limburg. Relim is tevens ontwikkelaar van de beproefde Relim-methodiek. Dit is een methode om mensen met langdurige psychische problemen en een grote afstand tot de arbeidsmarkt stap voor stap op te leiden voor (on)betaald werk dat bij hun wensen en mogelijkheden past.

Nieuwe slogan

logo_relimrelim1

Beter omdat mensen zich beter gaan voelen wanneer ze aan het werk zijn. En beter voor de omgeving (zelfredzaamheid, minder overlast/belasting) en de gemeente waarin ze leven/wonen (minder gebruik van zorg- en welzijnsvoorzieningen). En werk bij Relim centraal staat. Kort en krachtig!

relimnNieuwe website

Momenteel leggen we de laatste hand aan de nieuwe website: www.beterdoorwerk.com