Waarom zijn we ongelukkig?

Het antwoord is kinderlijk eenvoudig. Waar peuters ons soms gek maken met de vraag ‘waarom’, stellen we ons op latere leeftijd nauwelijks meer die vraag. Waarom doen we wat we doen? We leven vaak op de automatisch piloot. Waarom volgen we niet ons hart? Waarom staan we te weinig stil bij de effecten van ons gedrag? Waarom laten we ons leiden door gewoonten en visies van anderen? Zo hebben we jarenlang gedacht dat welvaart gelukkiger maakt. Wie de waarom-vraag stelt, begrijpt dat niemand op zijn sterfbed blij is met geld op de bank. Waar je wel blij van wordt, is als je tot bloeit bent gekomen en iets hebt betekend in de levens van anderen.

Waarom floreren we dan niet allemaal?

Angst en onwetendheid stagneren groei en dus geluk

Angst is oorspronkelijk bedoeld om ons te beschermen tegen gevaar. Dat oergevoel zit nog steeds diepgeworteld in ons brein. Angst helpt ons besluitvaardig te handelen bij levensbedreigende omstandigheden om het gevaar te vermijden of onder controle te krijgen. Hoewel we nu weinig reden meer hebben om te leven in angst, zit angst nog steeds in veel mensen en dus in organisaties. Dat uit zich in een beheers- en controlecultuur waarin veel waarde wordt gehecht aan regels, zekerheid, prestaties en macht. Deze waarden staan juist persoonlijke groei in de weg. Ze hebben dus een negatief effect op ons geluk. Wie niet gelukkig is, krijgt bijna altijd fysieke en/of psychische klachten.

Je tijd op aarde is beperkt. Verspil het niet door het leven van iemand anders te leven. Heb de moed om je eigen hart en intuïtie te volgen.

Steve Jobs (1955 – 2011)