Wat is duurzaam?

Duurzame ontwikkeling verwijst naar betere levensomstandigheden op sociaal, economisch en milieuvlak.  People – Planet – Profit. “Duurzaam” wil zeggen dat die ontwikkeling op sociaal, economisch en milieuvlak gericht moet zijn op de huidige en de toekomstige generaties.

Duurzame ontwikkeling onderscheidt drie soorten kapitaal:

  • menselijk en sociaal kapitaal (gezondheid, kennis, opleiding, cultuur, …)
  • milieukapitaal (natuurlijke rijkdommen, de kwaliteit van het milieu, …)
  • economisch kapitaal (machines, gebouwen, financiële middelen, …).

De drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De economisch groei, de sociale vooruitgang en het ecologisch evenwicht dragen alle drie bij tot hetzelfde doel: levenskwaliteit.