Wil je gelukkigere collega’s en klanten?

Stel jezelf en je collega’s de volgende 4 vragen:

  1. waar zijn wij goed in en hoe versterken we elkaar?
  2. wie kunnen we hiermee gelukkiger maken?
  3. hoe kunnen we hen activeren met ons te werken?
  4. wat en wie hebben wij hiervoor nodig?

1. Waar zijn wij goed in?

Iedereen wordt gelukkiger wanneer je je talenten en vaardigheden kunt inzetten. Wat zijn jullie kernkwaliteiten? Succesvolle organisaties gaan uit van de kracht en de synergie van mensen. Wat zijn jullie talenten en vaardigheden en hoe versterken jullie elkaar? Hoe kunnen jullie samen optimaal van betekenis voor anderen zijn? Iedereen streeft – direct of indirect – naar meer geluk. Geluk is altijd het hogere doel. Mensen willen een beter – gezonder, gezelliger, zelfstandiger, actiever, gemakkelijker, duurzamer, interessanter – leven. Alles wat hieraan bijdraagt, maakt een beetje gelukkiger en voegt dus iets toe. Dé essentie van marketing. Toegevoegde waarde creëren! Hoe dragen jullie bij aan geluk met jullie kernkwaliteiten?

2. Wie maken wij gelukkiger?

De markt is grenzeloos. Je kunt niet iedereen gelukkiger maken. Durf keuzes te maken. Wie worden het meest gelukkig van jullie? En van wie worden jullie gelukkig? Van sommige klanten word je zelfs ongelukkig. Richt je hier niet langer op. Geluk is wederkerig. Je moet er allemaal gelukkiger van worden! Kies daarom doelgroepen die bij jullie passen. Mensen met min of meer dezelfde (kern)waarden. Gelijkgestemden. En focus je hierop.

3. Hoe kunnen we hen activeren met ons te werken?

Klanten willen herkenning. Het gevoel dat je hen begrijpt. Betrokkenheid. Verdiep je daarom grondig in je klanten. Ga de dialoog met ze aan. Zo krijg je inzicht in hun kracht, onvermogen, dromen, zorgen en waarden. Hierdoor heb je een beeld van hun wensen en behoeften en kun je beter inspelen op wat hen gelukkig maakt.

 4. Wat en wie hebben wij nodig?

Medezeggenschap
Ken elkaars kracht en onvermogen. Betrek leveranciers, collega’s én klanten bij oplossingen. Doe het samen. Mensen worden gelukkiger van medezeggenschap. Keuzevrijheid. Niemand danst graag naar andermans pijpen. Zelfsturende teams zijn in opkomst. Buurtzorg is hiervan een prachtig voorbeeld. Al jaren wordt de organisatie door de medewerkers als beste werkgever van Nederland beoordeelt. Bij Buurtzorg zijn geen managers. Medewerkers krijgen de ruimte om samen met hun directe collega’s de best mogelijk zorg te bieden in de wijk.

Sterke identiteit
Wat wil je uitstralen? Wat is jullie identiteit? Een identiteit komt vanuit het hart en dus van de mensen binnen een organisatie. Mensen zijn de organisatie. Sterke merken zijn vaak gebouwd rondom één kernwaarde. Alles ademt deze kernwaarde uit. Kernwaarden zouden in de genen moeten zitten van iedereen die voor en met de organisatie werkt. Relaties – privé en zakelijk – met heel andere waarden zijn gedoemd om te mislukken. Formuleer daarom een duidelijk DNA, draag dat consistent uit en kies voor mensen – medewerkers en klanten – met een vergelijkbaar DNA.

Bekendheid
Onbekend maakt onbemind. Je zult op het netvlies van je doelgroepen moeten komen. Met een sterke identiteit kun je in alles wat jullie doen en zeggen hetzelfde uitstralen. Zo bouw je aan een sterk merk. Wil je bijdragen aan de vitaliteit van mensen? Zorg dan dat alles wat in relatie gebracht wordt met jouw organisatie vitaliteit uitstraalt. Van logo tot verpakking. Van bedrijfsgebouw tot medewerker. Sluit alles op elkaar aan. Als alles klopt, leidt dat tot herkenbaarheid en een grote aantrekkingskracht op gelijkgestemden.

Passie
Je kunt veel investeren in je marketing en communicatie. Als je medewerkers niet gelukkig zijn, maak je klanten ook niet gelukkig. Daarom is werken aan geluk essentieel voor je succes. Mensen met passie maken het verschil. En daarom heet mijn bedrijf Sympassion. Sympathiek ondernemen met passie. Sterke merken zetten zich verder bijna altijd in voor maatschappelijke verbetering. Dat voelt goed! Voor iederéén.