wow… meer energie!

Hoe gaat het met jou? Waar sta jij op de energie- en welzijnsladder? Wil je het beter? Hoe meer energie je krijgt, hoe beter jouw leven wordt en hoe meer je van betekenis bent: voor jezelf, organisaties en je omgeving. Wil jij een energyboost? Welkom bij ons WOW-masterprogramma! Je bouwt direct meer energie op: fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel. Je kunt individueel, met je team en je hele organisatie gaan voor Work On Wellbeing.


WOW-Programma

Het WOW-Programma bestaat uit Weten – Onderzoeken – Werken aan verbetering.

Weten

Weet wat je doet en denkt en het effect op jouw energieniveau. Maak kennis met de welzijnsformule: wat je denkt en doet -/- wat je kunt en wilt. Hoe kleiner het verschil, hoe hoger jouw welzijnsniveau. Je kunt jouw welzijnsniveau enorm opkrikken door simpelweg meer te denken en te doen wat jij wilt. Fijn om te weten, toch? Meer weten hierover?

Abonnement energieweetjes
Abonneer je op onze . Je krijgt dan dagelijks, wekelijks of maandelijks – wat jij wilt – in jouw mailbox inspirerende tips & tricks en voorbeelden van hoe jij jouw energie – en dat van anderen – kunt verhogen. Een abonnement kost slechts € 7,50 per maand en bestaat uit circa 30 tips, tricks en voorbeelden. Wil je er dagelijks 1 ontvangen, wekelijks 7 of maandelijks 30? De keus is aan jou. Aanmelden kan hier. Je kunt het abonnement altijd zonder enige opzegtermijn stoppen. Vrijheid, blijheid, energie!

Onderzoeken

Weten is nog niet toepassen. Hoe pas je alle kennis toe? Door kennis allereerst door te vertalen naar jouw persoonlijke situatie en/of organisatie. Hoe? Onderzoek wat jij wilt en kunt en hoe het beter kan. Hiertoe hebben we een handig hulpmiddel ontwikkeld: het Gouden bord van Geluk. Het bord is verdeeld in 5 vlakken en 4 cirkels. Ieder vlak staat voor een energie- of geluksgebied: gedachten, andere mensen, activiteiten/gebeurtenissen, manieren en plekken. In de middelste cirkel geef je aan waar je energie van krijgt. Van welke gedachten, mensen, activiteiten/gebeurtenissen, manieren en plekken word jij BLIJ? In de tweede cirkel ‘NIET BLIJ’ geef je aan waar je juist niet blij van wordt.

Workshops
Over hoe je de cirkel invult voor jouw persoonlijke situatie, team of organisatie, geven we WOW-workshops (deel 1) . In deze workshops ga je aan de slag met vragen zoals waarom doe jij wat jij doet (gedachten), wat wil jij (gedachten), met wie werk en leef jij graag samen (mensen), wat kun jij goed (activiteiten), hoe pak je dingen het liefst aan (manieren) en waar voel jij je het meest thuis (plekken)? Aan het einde van de workshops heb je een goed beeld van jouw energiegevers en energievreters. Deze kennis (= Weten) leer je toepassen in jouw eigen leven en werk in WOW-workshop (deel 2) .

Werken aan verbetering

Door op het Gouden bord van Geluk te visualiseren wat jou blij en niet blij maakt, zie je beter de verbinding en de balans tussen energiegevers en energievreters. De derde cirkel is bedoeld voor ideeën die bijdragen aan meer energie. Onze energieweetjes zijn hiertoe helpend en inspirerend. We hebben nog veel meer tools en manieren in huis om je energie- en welzijnsniveau te verhogen. In de vierde cirkel geef je acties aan die bij jou passen. Hiermee maak jij jouw persoonlijke roadmap. Waar sta jij nu? Waar wil jij naar toe? Waaraan wil en kun je werken? Wat (activiteiten) en wie (mensen) zijn waar (plekken), waarom (gedachten) en op welke wijze (manieren) nodig om steeds een stapje verder te kunnen zetten op de energie- en welzijnsladder? Onderzoek en ervaring wijzen uit dat er 7 geluksprincipes zijn: jezelf zijn, ruimte krijgen en geven, verbinding voelen, doelen stellen, positief zijn, vitaal zijn en uitgaan van win-win. We geven workshops om aan je eigen WOW-roadmap te werken en verdiepingsworkshops over ieder geluksprincipe om aan je persoonlijke ontwikkeling, doelen en relaties te werken.

Hoe meer werk je maakt van de geluksprincipes, hoe hoger je energieniveau: fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel. Over de geluksprincipes heeft WOW-master Alexandra Augustijn het handboek‘De Gelukseconomie’ geschreven. Een economie die ontstaat wanneer we onszelf en elkaar vooral positieve energie geven.

Workshops kun je individueel of met je hele team volgen. Online en offline (als het weer mag). Individueel betaal je €49,95 inclusief btw en materialen per workshop. Aan een workshop nemen maximaal 8 personen deel. Wil je een workshop exclusief voor jouw team? De investering is dan € 495 voor maximaal 8 personen inclusief een online voorbespreking, telefonische intake per deelnemer en materialen. Exclusief btw en reis- en verblijfkosten (offline). Aanmelden kan door Loes Vialle te bellen of te mailen (0640 368513 | loesvialle@gmail.com) of Alexandra Augustijn (0646 218161 | info@sympassion.com). Workshops duren gemiddeld 3 uur.